Dời thời gian nhận thưởng VIP 6, 7, 8 đến 16/02/2016

[GUNNY.360GAME.VN]

Các Gunner thân mến,

Team Gunny xin được thông báo: các Gunner VIP 6, 7 và 8 sẽ nhận được phần thưởng VIP từ ngày 16/02/2016 đến 29/02/2016 thay vì bắt đầu nhận từ ngày 07/02 hàng tháng. Mong các Gunner thông cảm vì sự bất tiện này