Đổi Nốt Nhạc Nhận Thẻ Phụ Kiện Vĩnh Viễn

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ hai, ngày 24/06/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 26/06/2019.

Nội dung

ĐỔI NỐT NHẠC (1)
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Nốt Nhạc x16
Mua trong SHOP Giảm Giá

SUPER - Pháo
7 ngày/Khóa
1

Đá Tăng Cấp
5

Nốt Nhạc x33
Mua trong SHOP Giảm Giá

WOW Người Tuyết
7 ngày/Khóa
1

Đá Tăng Cấp
10

Nốt Nhạc x83
Mua trong SHOP Giảm Giá

WOW Thánh Gióng
7 ngày/Khóa
1

Đá Tăng Cấp
20

Nốt Nhạc x333
Mua trong SHOP Giảm Giá

LEGEND - Ngư Lôi
7 ngày/Khóa
1

Đá Tăng Cấp
50

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

ĐỔI NỐT NHẠC (2)
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Nốt Nhạc x265
Mua trong SHOP Giảm Giá

Thẻ Phụ Kiện Trâu Vàng

Vĩnh Viễn
1

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1
50

Nốt Nhạc x265
Mua trong SHOP Giảm Giá

Thẻ Phụ Kiện Dê Trắng

Vĩnh Viễn
1

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1
50

Nốt Nhạc x265
Mua trong SHOP Giảm Giá

Thẻ Phụ Kiện Đầu Đạn Vàng

Vĩnh Viễn
1

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1
50

Nốt Nhạc x265
Mua trong SHOP Giảm Giá

Voi Vàng

Vĩnh Viễn
1

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1
50

Lưu ý:

- Có thể đổi 4 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.