Đổi Bảo thạch màu lam (thường) để lấy phẩm chất "ưu tú"

Chào các Gunner! Hiện nay sự kiện Mệnh lệnh Phượng Hoàng đang được diễn ra, các Gunner dùng 24 Bảo thạch màu lam (ưu tú) để đổi Phụng Hoàng Băng 3 Sao. Tuy nhiên, có một số Gunner mua Bảo thạch màu lam tại Shop Game chỉ có phẩm chất thường, nên không đổi được Phụng Hoàng Băng.

Sau đây Gà Vàng xin hướng dẫn các Gunner đang sở hữu Bảo thạch màu lam (thường), các bạn hãy đổi Bảo thạch màu lam (ưu tú) miễn phí theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào mục EVENT Mỗi ngày như sau:

    Event Mỗi ngày
    Truy cập vào mục EVENT Mỗi ngày

  • Bước 2: Chọn phần Event và tìm đến sự kiện Đổi bảo thạch màu lam để đổi các bạn nhé:
  • Event
    Đổi bảo thạch màu lam (1 viên thường đổi 1 viên ưu)

Để tìm hiểu kỹ hơn về sự kiện "Mệnh lện Phượng Hoàng", các bạn vui lòng BẤM VÀO ĐÂY.