Đổi Ấn Hoàn Mỹ & Vịt Tắm Biển Vĩnh viễn, Duy nhất 1 ngày!

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • 10h - 23h59, Thứ Tư ngày 06/11/2019.

Nội dung

ĐỔI HOA TÍM
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Hoa Tím x2
Nạp Định Mức nhận được

Đá Phong Ấn
1

Hoa Tím x5
Nạp Định Mức nhận được

Túi Khắc Ấn Hoàn Mỹ
Mở nhận ngẫu nhiên Ấn Hoàn Mỹ (Chúc Phúc-Sức Mạnh-Nghệ Thuật-Tán Dương), Số Sao ngẫu nhiên
1

Hoa Tím x50
Nạp Định Mức nhận được

Thẻ Phụ Kiện Vịt Tắm Biển
180 ngày/Khóa
1

Hoa Tím x100
Nạp Định Mức nhận được

Huy Chương 10 Tuổi x10
Mua trong SHOP Giảm Giá

Thẻ Phụ Kiện Vịt Tắm Biển
Vĩnh viễn
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.