Đính chính về quà tặng của VIP

Chào các Gunner! Hiện nay các bạn khi tăng cấp VIP thì không nhận được quà tặng. Gunny Team xin đính chính việc này như sau: "Hiện nay quà tặng khi tăng cấp VIP không còn nữa, thay vào đó, vào mỗi thứ 2 hằng tuần, hệ thống sẽ gửi quà tặng cho các bạn tương ứng với cấp VIP hiện tại mà các bạn đạt được".

Quà tặng VIP

Gói quà tặng hàng tuần vào thứ 2 dành cho VIP (đây là quà tặng dành cho VIP 8)

Nếu VIP bạn càng cao, quà tặng VIP vào thứ 2 mỗi tuần sẽ càng hấp dẫn.

Một lần nữa, các Gunner hãy lưu ý: Không có quà tặng khi tăng cấp VIP, chỉ có quà tặng dành cho VIP vào mỗi thứ 2 hằng tuần.