Điều chỉnh phần thưởng Tuần ĐTKG

Chào các Gunner!

Gunny Team xin thông báo, sẽ có một số điều chỉnh phần thưởng tuần của Đấu Trường Không Gian như sau:

Gunny Online

Phần Thưởng Tuần Đấu Trường Không Gian
 Phần ThưởngSố LượngThời Gian
Hạng 1-10 Thẻ phụ kiện Hạc Tiên 1 7
Thuốc Ma Pháp 10 Vĩnh Viễn
Đá 50 Vĩnh Viễn
Đá tăng cấp 5 Vĩnh Viễn
Hạng 11-50 Thẻ phụ kiện Hạc Tiên 1 3
Thuốc Ma Pháp 5 Vĩnh Viễn
Đá 20 Vĩnh Viễn
Đá tăng cấp 2 Vĩnh Viễn
Hạng 51-100 Thẻ phụ kiện Hạc Tiên 1 1
Thuốc Ma Pháp 10 Vĩnh Viễn
Đá 10 Vĩnh Viễn
Chiến hồn đơn 20 Vĩnh Viễn