Điểm mặt những loại Châu Báu Lv5 (HOT!)

Các Gunner thân mến!

Trong đợt Update mới hôm nay chúng ta được biết đến với loại châu báu khảm nạm Lv5 với sức mạnh vượt trội. Vậy hãy cùng điểm danh tất cả những châu báu lv5 mà chúng ta sẽ được sở hữu trong phiên bản lần này nhé.

Châu báu Hình ảnh Thuộc tính
Châu báu tấn công-Cường kích Lv5 Tăng 1500 HP, tấn công có 5% tăng thuộc tính tấn công 1400 điểm
Châu báu tấn công-Ban phúc Lv5 Tăng 1500 HP, tấn công có 5% tăng thuộc tính may mắn 1400 điểm
Châu báu tấn công-Thương nặng Lv5 Tăng 1500 HP, khi tấn công có 5% tăng sát thương 1400 điểm
Châu báu tấn công-Dẫn dắt Lv5 Tăng 1500 HP, tấn công có 26% phát động hiệu quả dẫn đường, nhưng giảm 30% sát thương
Châu báu tấn công-Hàn băng Lv5 Tăng 1500 HP, tấn công có 8% phát động hiệu quả đóng băng
Châu báu tấn công-Hạt nhân Lv5 Tăng 1500 HP, tấn công có 8% phát động hiệu quả đạn nguyên tử
Châu báu tấn công-Xuyên giáp Lv5 Tăng 1000 HP, tấn công có 8% phát động hiệu quả xuyên giáp, bỏ qua phòng thủ, hộ giáp của đối phương
Châu báu tấn công-Bạo kích Lv5 Tăng 1500 HP, tấn công có 8% bạo kích nhất định
Châu báu tấn công-Hút máu Lv5 Tăng 1500 HP, tấn công có 5% hồi phục HP cho bản thân tương đương với 60% sát thương
Châu báu tấn công-Phong ấn Lv5 Tăng 1500 HP, tấn công có 8% khiến đối phương không thể dùng vật phẩm, duy trì 2 TURN
Châu báu tấn công-Thần báo Lv5 Tăng 1000 HP, tấn công có 8% có thể hành động ngay lần tiếp theo, nhưng lần tiếp theo tốc độ tấn công sẽ giảm 30%, điểm thể lực trở thành 265
Châu báu tấn công-Mệt Lv5 Tăng 1500 HP, tấn công có 5% giảm 180 điểm giới hạn thể lực của đối phương, duy trì 2 TURN
Châu báu tấn công-Phỏng Lv5 Tăng 1500 HP, tấn công có 5% khiến đối phương mỗi TURN giảm 1200 HP, duy trì 2 TURN
Châu báu tấn công-Xích Lv5 Tăng 1500 HP, tấn công có 8% khiến đối phương không thể điều chỉnh góc độ, duy trì 2 TURN
Châu báu tấn công-Liên kích Lv5 Tăng 1500 HP, tấn công có 8% tăng thêm 1 lần tấn công
Châu báu tấn công-Nhược hóa Lv5 Tăng 1500 HP, tấn công có 5% sát thương đối phương giảm 60%, duy trì 2 TURN
SChâu báu tấn công-Cường kích Lv5 Tăng 3000 HP, tấn công có 5% tăng thuộc tính tấn công 1800 điểm
SChâu báu tấn công-Ban phúc Lv5 Tăng 3000 HP, tấn công có 5% tăng thuộc tính may mắn 1800 điểm
SChâu báu tấn công-Thương nặng Lv5 Tăng 3000 HP, tấn công có 5% tăng sát thương 1800 điểm
SChâu báu tấn công-Dẫn dắt Lv5 Tăng 3000 HP, tấn công có 28% phát động hiệu quả dẫn đường, nhưng sát thương giảm 30%
SChâu báu tấn công-Hàn băng Lv5 Tăng 3000 HP, tấn công có 9% phát động hiệu quả đóng băng
SChâu báu tấn công-Hạt nhân Lv5 Tăng 3000 HP, tấn công có 9% phát động hiệu quả đạn nguyên tử
SChâu báu tấn công-Xuyên giáp Lv5 Tăng 2000 HP, tấn công có 9% phát động hiệu quả xuyên giáp, bỏ qua phòng thủ, hộ giáp của đối phương
SChâu báu tấn công-Bạo kích Lv5 Tăng 3000 HP, tấn công có 9% bạo kích nhất định
SChâu báu tấn công-Hút máu Lv5 Tăng 3000 HP, tấn công có 5% hồi phục HP cho bản thân tương đương với 70% sát thương
SChâu báu tấn công-Phong ấn Lv5 Tăng 3000 HP, tấn công có 9% khiến đối phương không thể dùng vật phẩm, duy trì 2 TURN
SChâu báu tấn công-Thần báo Lv5 Tăng 2000 HP, tấn công có 9% có thể hành động ngay lần tiếp theo, nhưng sau khi hành động lần tiếp theo tốc độ tấn công sẽ giảm 30%, điểm thể lực trở thành 265
SChâu báu tấn công-Mệt Lv5 Tăng 3000 HP, tấn công có 5% giảm 220 điểm giới hạn thể lực của đối phương, duy trì 2 TURN
SChâu báu tấn công-Phỏng Lv5 Tăng 3000 HP, tấn công có 5% khiến đối phương mỗi TURN giảm 1500 HP, duy trì 2 TURN
SChâu báu tấn công-Xích Lv5 Tăng 3000 HP, tấn công có 9% khiến đối phương không thể điều chỉnh góc độ, duy trì 2 TURN
SChâu báu tấn công-Liên kích Lv5 Tăng 3000 HP, tấn công có 9% thêm 1 lần tấn công
SChâu báu tấn công-Nhược hóa Lv5 Tăng 3000 HP, tấn công có 5% sát thương đối phương giảm 70%, duy trì 2 TURN
Châu báu phòng thủ-Thạch Phu Lv5 Giảm 20% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% tăng thuộc tính phòng thủ 1400 điểm
Châu báu phòng thủ-Kiên cố Lv5 Giảm 20% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% chịu sát thương giảm 1400 điểm
Châu báu phòng thủ-Hồi phục Lv5 Giảm 20% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% hồi phục 1400 HP
Châu báu phòng thủ-Chống Đào Lv5 Giảm 20% sát thương bạo kích, bị tấn công có 34% phát động hiệu quả miễn kháng
Châu báu phòng thủ-Giảm đau Lv5 Giảm 20% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% chịu sát thương giảm 60%
Châu báu phòng thủ-Hấp thụ Lv5 Giảm 20% sát thương bạo kích, bị tấn công có 7% hấp thu sát thương đối phương để hồi HP cho bản thân (tối đa hấp thu 4500)
Châu báu phòng thủ-Nộ Lv5 Giảm 20% sát thương bạo kích, bị tấn công có 8% nộ khí tăng 100
SChâu báu phòng thủ-Thạch Phu Lv5 Giảm 40% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% tăng thuộc tính phòng thủ 1800 điểm
SChâu báu phòng thủ-Kiên cố Lv5 Giảm 40% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% chịu sát thương giảm 1800 điểm
SChâu báu phòng thủ-Hồi phục Lv5 Giảm 40% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% hồi phục 1800 HP
SChâu báu phòng thủ-Chống Đào Lv5 Giảm 40% sát thương bạo kích, bị tấn công có 37% phát động hiệu quả miễn kháng
SChâu báu phòng thủ-Giảm đau Lv5 Giảm 40% sát thương bạo kích, bị tấn công có 5% chịu sát thương giảm 70%
SChâu báu phòng thủ-Hấp thụ Lv5 Giảm 40% sát thương bạo kích, bị tấn công có 8% hấp thu sát thương đối phương để hồi HP cho bản thân (tối đa hấp thu 4500)
SChâu báu phòng thủ-Nộ Lv5 Giảm 40% sát thương bạo kích, bị tấn công có 9% nộ khí tăng 100
Châu báu thuộc tính-Tấn công Lv5 Tăng thuộc tính tấn công trang bị 84 điểm
Châu báu thuộc tính-Phòng thủ Lv5 Tăng thuộc tính phòng thủ trang bị 84 điểm
Châu báu thuộc tính-Nhanh nhẹn Lv5 Tăng thuộc tính nhanh nhẹn trang bị 84 điểm
Châu báu thuộc tính-May mắn Lv5 Tăng thuộc tính may mắn trang bị 84 điểm
Châu báu thuộc tính-Sát thương Lv5 Tăng sát thương cho bạn 30 điểm
Châu báu thuộc tính-Hộ giáp Lv5 Tăng hộ giáp cho bạn 30 điểm
SChâu báu thuộc tính -Tấn công Lv5 Tăng thuộc tính tấn công trang bị 96 điểm
SChâu báu thuộc tính -Phòng thủ Lv5 Tăng thuộc tính phòng thủ trang bị 96 điểm
SChâu báu thuộc tính -Nhanh nhẹn Lv5 Tăng thuộc tính nhanh nhẹn trang bị 96 điểm
SChâu báu thuộc tính -May mắn Lv5 Tăng thuộc tính may mắn trang bị 96 điểm
SChâu báu thuộc tính -Sát thương Lv5 Tăng sát thương cho bạn 37 điểm
SChâu báu thuộc tính -Hộ giáp Lv5 Tăng hộ giáp cho bạn 37 điểm