Điểm danh các loại mảnh ghép dây chuyền

Chào các Gunner. Ở phiên bản Gunny 3.2 đã xuất hiện những vật phẩm như: [Mảnh ghép sơ cấp VIP Ares ], [Mảnh ghép sơ cấp VIP nữ thần ] v...v... Với các vật phẩm này, nếu thu thập đủ số lượng, chúng ta có thể dung luyện thành những bộ dây chuyền quý hiếm của game.

Dung luyện VIP-Ares

Gunny 3.2 có thể dung luyện dây chuyền từ các mảnh ghép

Sau đây chúng ta cùng điểm mặt những loại mảnh ghép của các loại dây chuyền trong Gunny 3.2 nhé:

STT Loại mảnh ghép Hình ảnh
1 [Mảnh ghép sơ cấp VIP lục bảo thạch ]
2 [Mảnh ghép sơ cấp VIP mắt rồng]
3 [Mảnh ghép sơ cấp VIP giọt nước ]
4 [Mảnh ghép sơ cấp VIP nữ thần ]
5 [Mảnh ghép sơ cấp VIP Ares ]
6 [Mảnh ghép cao cấp VIP lục bảo thạch] 1
7 [Mảnh ghép cao cấp VIP mắt rồng ] 1
8 [Mảnh ghép cao cấp VIP giọt nước ] 1
9 [Mảnh ghép cao cấp VIP nữ thần] 1
10 [Mảnh ghép cao cấp VIP Ares ] 1

Lưu ý

  • Dung luyện 4 mảnh ghép sơ cấp sẽ có xác suất nhận được 1 mảnh ghép cao cấp cùng loại.
  • Dung luyện 4 mảnh ghép cao cấp sẽ có xác suất nhận được 1 VIP - Dây chuyền cùng loại.