Địa điểm thi đấu của giải đấu Gunny 2016 khu vực TPHCM

Chào các Gunner!

Sau đây, BTC xin công bố địa điểm thi đấu của giải đấu Gunny 2016 khu vực TPHCM (khu vực Hà Nội, Đà Nẵng BTC sẽ thông báo vào ngày 09/06/2016). 

Thời gian

 • Thể loại truyền thống: tập trung 08:00 ngày 05/06/2016
 • Thể loại Đấu Trường Không Gian: tập trung 12:00 ngày 05/06/2016
  • Phòng máy Net Liên Minh
  • Địa chỉ: 438 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nh, TPHCM.

Gunny Asia Championship - Báo danh Miền Nam

Lịch trình thi đấu trong ngày

  Vòng loại khu vực
   Truyền Thống 1vs1 Truyền Thống 2vs2Đấu Trường Không Gian 2vs2
  Thời gian Nội dung Nội dung Nội dung
  8:00 - 9:00 Gamer bốc thăm thi đấu, test máy.    
  9:00 - 9:20 Vòng 1 (64 -> 48) (thi đấu 16 cặp)    
  9:20 - 9:30 Chuẩn bị thi đấu    
  9:30 - 9:50 Vòng 1 (48 -> 32) (thi đấu 16 cặp) Chuẩn bị thi đấu  
  9:50 -10:10 Chuẩn bị thi đấu Vòng 1 (32->24) (Thi đấu 8 cặp)  
  10:10 - 10:30 Vòng 2 (32 -> 24) (thi đấu 8 cặp) Chuẩn bị thi đấu  
  10:30 - 10:50 Chuẩn bị thi đấu Vòng 1 (24->16) (Thi đấu 8 cặp)  
  10:50 - 11:10 Vòng 2 (24-> 16) (thi đấu 8 cặp) Chuẩn bị thi đấu  
  11:10 -11:30 Chuẩn bị thi đấu Vòng 2 (16->12) (Thi đấu 4 cặp)  
  11:30 - 11:50 Vòng 3 (16 -> 8) (thi đấu 8 cặp) Chuẩn bị thi đấu  
  11:50 - 12:10 Chuẩn bị thi đấu Vòng 2 (12->8) (Thi đấu 4 cặp)  
  12:10 - 12:30 Tứ kết (8-> 4) ( 4 cặp) 1 Chuẩn bị thi đấu  
  12:30 - 12:50 Tứ kết (8-> 4) ( 4 cặp) 2 Tứ kết (8-> 4) ( 4 cặp) 1  
  12:50 - 13:10 Tứ kết (8-> 4) ( 4 cặp) 3 (nếu có) Tứ kết (8-> 4) ( 4 cặp) 2 Gamer bốc thăm thi đấu, test máy.
  13:10 - 13:30 Chuẩn bị thi đấu Tứ kết (8-> 4) ( 4 cặp) 3 (nếu có) Vòng 1 (16->12) (Thi đấu 4 cặp)
  13:30 - 13:50 Bán kết (4 -> 2) ( 2 cặp) 1 Chuẩn bị thi đấu Chuẩn bị thi đấu
  13:50 - 14:10 Bán kết (4 -> 2) ( 2 cặp) 2 Bán kết (4 -> 2) (thi đấu 2 cặp) 1 Vòng 1 (12->8) (Thi đấu 4 cặp)
  14:10 - 14:30 Bán kết (4 -> 2) ( 2 cặp) 3 (nếu có) Bán kết (4 -> 2) ( 2 cặp) 2 Chuẩn bị thi đấu
  14:30 - 14:50 Chuẩn bị thi đấu Bán kết (4 -> 2) ( 2 cặp) 3 (nếu có) Tứ kết (8-> 4) ( 4 cặp) 1
  14:50 - 15:10 Chung kết & tranh 3 - 4 (2 cặp) 1 Chuẩn bị thi đấu Tứ kết (8-> 4) ( 4 cặp) 2
  15:10 - 15:30 Chung kết & tranh 3 - 4 (2 cặp) 2 Chung kết & tranh 3 - 4 (2 cặp) 1 Tứ kết (8-> 4) ( 4 cặp) 3 (nếu có)
  15:30 - 15:50 Chung kết & tranh 3 - 4 (2 cặp) 3 (nếu có) Chung kết & tranh 3 - 4 (2 cặp) 2 Chuẩn bị thi đấu
  15:50 - 16:10   Chung kết & tranh 3 - 4 (2 cặp) 3 (nếu có) Bán kết (4 -> 2) (thi đấu 2 cặp) 1
  16:10 - 16:30     Bán kết (4 -> 2) ( 2 cặp) 2
  16:30 - 16:50     Bán kết (4 -> 2) ( 2 cặp) 3 (nếu có)
  16:50 - 17:00     Chuẩn bị thi đấu
  17:00 - 17:20     Chung kết & tranh 3 - 4 (2 cặp) 1
  17:20 - 17:40     Chung kết & tranh 3 - 4 (2 cặp) 2
  17:40 - 18:00     Chung kết & tranh 3 - 4 (2 cặp) 3 (nếu có)
  Vòng chung kết toàn quốc
   Truyền Thống 1vs1 Truyền Thống 2vs2Đấu Trường Không Gian 2vs2
  Thời gian Nội dung Nội dung Nội dung
  08:00 - 09:00 Chuẩn bị thi đấu Chuẩn bị thi đấu Chuẩn bị thi đấu
  09:00 - 09:30 Lượt 1  Lượt 1  Lượt 1 
  09:30 - 09:45 Chuẩn bị thi đấu Chuẩn bị thi đấu Chuẩn bị thi đấu
  09:45 - 10:15 Lượt 2 Lượt 2 Lượt 2
  10:15 - 10:30 Chuẩn bị thi đấu Chuẩn bị thi đấu Chuẩn bị thi đấu
  10:30 - 11:00 Lượt 3 Lượt 3 Lượt 3
  11:00 - 11:15 Chuẩn bị thi đấu Chuẩn bị thi đấu Chuẩn bị thi đấu
  11:15 - 11:45 Lượt 4 Lượt 4 Lượt 4
  11:45 - 12:00 Chuẩn bị thi đấu Chuẩn bị thi đấu Chuẩn bị thi đấu
  12:00 - 12:30 Lượt 5 (nếu có) Lượt 5 (nếu có) Lượt 5 (nếu có)