Địa chỉ Email "xịn" của Gunny Team

Chào các Gunner. Hiện nay có một số "Gà xấu tính" đã giả danh Gunny Team để gửi mail cho Gunner. Thoạt nhìn, những địa chỉ email này rất giống với những email của đội ngũ Ban Quản Trị Gunny, tuy nhiên đó chỉ là những email giả mạo.

Gunny Team xin chắc chắn với các bạn rằng: Chúng tôi không bao giờ yêu cầu các Gunner phải cung cấp thông tin về tài khoản của các bạn thông qua Email cũng như dưới bất kì hình thức nào khác.

Và để phân biệt được các email giả mạo, các Gunner hãy ghi nhớ 2 địa chỉ email chính thức của Ban Quản Trị Gunny:

  • Địa chỉ 1: khuyenmaigunny@vng.com.vn
  • Địa chỉ 2: bandieuhanh@vng.com.vn

Ngoài 2 địa chỉ email trên, Ban Quản Trị Gunny không sử dụng bất kì một email nào khác, nếu có thay đổi hoặc bổ sung địa chỉ email mới, chúng tôi sẽ có thông báo chính thức trên website Gunny Online. Một lần nữa, chúng tôi rất mong các Gunner hãy lưu ý thông tin này để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo của "Gà xấu tính"