Đền bù sự kiện Đổi VIP thành WOW

Chào các Gunner! Sự kiện Đổi VIP thành WOW diễn ra vào ngày 13/04 và 14/04 vừa qua đã gặp một số sự cố. Sau đây Gunny Team xin thông báo đền bù cho các Gunner tham gia sự kiện nhưng bị lỗi trong ngày 13 và 14/04 vừa qua như sau.

Đổi VIP lấy WOW

Sự kiện Đổi VIP thành WOW đã gặp sự cố

 • Danh sách Gunner gặp sự cố khi tham gia sự kiện
  • Sau đây là danh sách những Gunner đã gặp lỗi khi tham gia Đổi VIP thành WOW:
  • Click để xem danh sách

  • Những bạn có tên trong danh sách trên, Gunny Team sẽ tiến hành đền bù cho các bạn WOW +6 (15 ngày, khóa). Và loại WOW này sẽ cùng loại với loại VIP mà bạn tham gia đổi.
   Ví dụ: Khi sự kiện diễn ra, bạn đổi VIP Lu gạch lấy WOW Lu gạch nhưng không thành công, thì bây giờ Gunny Team sẽ đền bù cho các bạn WOW - Lu gạch +6, khóa và có hạn dùng là 15 ngày.
  • Hạn chót trao quà đền bù: ngày 17/05/2012.
 • Đối với những Gunner không có tên trong danh sách trên
  • Những Gunner khi tham gia sự kiện gặp sự cố những không có tên trong danh sách trên thì các bạn hãy vào liên kết dưới đây để khiếu kiện nhé:
  • Click để gửi khiếu kiện

  • Thời gian tiếp nhận khiếu kiện: từ ngày 10/05 đến hết ngày 11/05/2012. Sau thời gian này, Gunny sẽ không tiếp nhận các khiếu kiện liên quan đến sự kiện Đổi VIP thành WOW.
  • Hạn chót trao quà đền bù: ngày 17/05/2012.