Đấu Trường Dũng Sỹ: Thay đổi giá vé và giải thưởng

Các bạn thân mến!

Sau những đóng góp ý kiến tận tình của các Gunner về phó bản Đấu Trường Dũng Sỹ. Gunny Team sẽ có những thay đổi về phó bản này như sau:

Thời gian mở lại và thay đổi:

VÀO NGÀY 30/11/2012 TRÊN TOÀN CỤM MÁY CHỦ

Thay đổi về phí đi phó bản:

Để tham gia loại phó bản này các bạn cần phải mua vé. Khi tham gia các stage đầu các bạn được miễn phí, chỉ thu vé ở stage cuối cùng.

Giá vé cụ thể:

Loại vé Giá vé
- Vé Đấu Trường Dũng Sĩ (Dễ) 2 (Xu khóa)
- Vé Đấu Trường Dũng Sĩ (Thường) 50 (Xu)
- Vé Đấu Trường Dũng Sĩ (Khó) 65 (Xu)
- Vé Đấu Trường Dũng Sĩ (Anh Hùng) 125 (Xu)

Thay đổi giải thưởng phó bản:

Sẽ có 4 mức độ bao gồm Dễ, Thường, Khó, Anh hùng. Mỗi mức độ các bạn sẽ có cơ hội sở hữu những vật phẩm tương ứng sau:

PHẦN THƯỞNG ẢI MỨC ĐỘ DỄ
Hình ảnh Vật phẩm Số lượng nhận được khi lật
Mũi Khoan cấp 1 3
Đá Cường Hóa 5/10
Nước kinh nghiệm cấp 1/2/3 1
Đá Chu Tước 2 1
Đá Chu Tước 3 1
Đá Huyền Vũ 2 1
Đá Huyền Vũ 3 1
Đá Thanh Long 2 1
Đá Thanh Long 3 1
Đá Bạch Hổ 2 1
Đá Bạch Hổ 3 1
S châu báu tấn công —cường kích Lv2 1
S châu báu tấn công —ban phúc Lv2 1
S châu báu tấn công —thương nặng Lv2 1
S châu báu tấn công —dẫn dắt Lv2 1
S châu báu tấn công —hàn băng Lv2 1
S châu báu tấn công —hạt nhân Lv2 1
S châu báu tấn công —xuyên giáp Lv2 1
S châu báu tấn công —bạo kích Lv2 1
S châu báu tấn công —hút máu Lv2 1
S châu báu tấn công —phong ấn Lv2 1
S châu báu tấn công —thần báo Lv2 1
S châu báu tấn công —mệt Lv2 1
S châu báu tấn công —phỏng Lv2 1
S châu báu tấn công —xích Lv2 1
S châu báu tấn công —liên kích Lv2 1
S châu báu tấn công —nhược hóa Lv2 1
S Châu báu phòng thủ —thạch phu Lv2 1
S Châu báu phòng thủ —kiên cố Lv2 1
S Châu báu phòng thủ —hồi phục Lv2 1
S Châu báu phòng thủ —chống đào Lv2 1
S Châu báu phòng thủ —giảm đau Lv2 1
S Châu báu phòng thủ —hấp thụ Lv2 1
S Châu báu phòng thủ —nộ Lv2 1
S Châu báu thuộc tính —Tấn công Lv2 1
S Châu báu thuộc tính —Phòng thủ Lv2 1
S Châu báu thuộc tính —Nhanh nhẹn LV2 1
S Châu báu thuộc tính —May mắn Lv2 1
S Châu báu thuộc tính —Sát thương Lv2 1
S Châu báu thuộc tính —Hộ giáp LV2 1
PHẦN THƯỞNG ẢI MỨC ĐỘ THƯỜNG
Hình ảnh Vật phẩm Số lượng nhận được khi lật
WOW-Rồng Nước 1
WOW-Túc Cầu 1
Mũi Khoan cấp 1 10/20
Đá Cường Hóa 10/20
Nước kinh nghiệm cấp 3/4 1
Đá Chu Tước 3 1
Đá Chu Tước 4 1
Đá Huyền Vũ 3 1
Đá Huyền Vũ 4 1
Đá Thanh Long 3 1
Đá Thanh Long 4 1
Đá Bạch Hổ 3 1
Đá Bạch Hổ 4 1
châu báu tấn công —cường kích Lv3 1
châu báu tấn công —ban phúc Lv3 1
châu báu tấn công —thương nặng Lv3 1
châu báu tấn công —dẫn dắt Lv3 1
châu báu tấn công —hàn băng Lv3 1
châu báu tấn công —hạt nhân Lv3 1
châu báu tấn công —xuyên giáp Lv3 1
châu báu tấn công —bạo kích Lv3 1
châu báu tấn công —hút máu Lv3 1
châu báu tấn công —phong ấn Lv3 1
châu báu tấn công —thần báo Lv3 1
châu báu tấn công —mệt Lv3 1
châu báu tấn công —phỏng Lv3 1
châu báu tấn công —xích Lv3 1
châu báu tấn công —liên kích Lv3 1
châu báu tấn công —nhược hóa Lv3 1
Châu báu thuộc tính —Tấn công Lv3 1
Châu báu thuộc tính —Phòng thủ Lv3 1
Châu báu thuộc tính —Nhanh nhẹn LV3 1
Châu báu thuộc tính —May mắn Lv3 1
Châu báu thuộc tính —Sát thương Lv3 1
Châu báu thuộc tính —Hộ giáp LV3 1
Châu báu phòng thủ —thạch phu Lv3 1
Châu báu phòng thủ —kiên cố Lv3 1
Châu báu phòng thủ —hồi phục Lv3 1
Châu báu phòng thủ —chống đào Lv3 1
Châu báu phòng thủ —giảm đau Lv3 1
Châu báu phòng thủ —hấp thụ Lv3 1
Châu báu phòng thủ —nộ Lv3 1
SChâu báu phòng thủ —thạch phu Lv3 1
SChâu báu phòng thủ —kiên cố Lv3 1
SChâu báu phòng thủ —hồi phục Lv3 1
SChâu báu phòng thủ —chống đào Lv3 1
SChâu báu phòng thủ —giảm đau Lv3 1
SChâu báu phòng thủ —hấp thụ Lv3 1
SChâu báu phòng thủ —nộ Lv3 1
SChâu báu thuộc tính —Tấn công Lv3 1
SChâu báu thuộc tính —Phòng thủ Lv3 1
SChâu báu thuộc tính —Nhanh nhẹn LV3 1
SChâu báu thuộc tính —May mắn Lv3 1
SChâu báu thuộc tính —Sát thương Lv3 1
SChâu báu thuộc tính —Hộ giáp LV3 1
Đặc biệt Mảnh ghép Đấu Trường Dũng Sỹ (Thường) 1
PHẦN THƯỞNG ẢI MỨC ĐỘ KHÓ
Hình ảnh Vật phẩm Số lượng nhận được khi lật
WOW-Kem 1
WOW-Samurai 1
Mũi Khoan cấp 2 1
Nước tu luyện cấp 2 1
vip· thiên sứ ban phúc 1
vip· mảnh vỡ thiên sứ ban phúc 5
Nước kinh nghiệm cấp 5 1
Áo Giáp Mathias (Nam/Nữ) 1
Mào Tù Trưởng (Nam/Nữ) 1
khí phách hoàng tộc(Nam/Nữ) 1
Châu báu phòng thủ —thạch phu Lv4 1
Châu báu phòng thủ —kiên cố Lv4 1
Châu báu phòng thủ —hồi phục Lv4 1
Châu báu phòng thủ —chống đào Lv4 1
Châu báu phòng thủ —giảm đau Lv4 1
Châu báu phòng thủ —hấp thụ Lv4 1
Châu báu phòng thủ —nộ Lv4 1
Châu báu thuộc tính —Tấn công Lv4 1
Châu báu thuộc tính —Phòng thủ Lv4 1
Châu báu thuộc tính —Nhanh nhẹn LV4 1
Châu báu thuộc tính —May mắn Lv4 1
Châu báu thuộc tính —Sát thương Lv4 1
Châu báu thuộc tính —Hộ giáp LV4 1
S châu báu tấn công —cường kích Lv3 1
S châu báu tấn công —ban phúc Lv3 1
S châu báu tấn công —thương nặng Lv3 1
S châu báu tấn công —dẫn dắt Lv3 1
S châu báu tấn công —hàn băng Lv3 1
S châu báu tấn công —hạt nhân Lv3 1
S châu báu tấn công —xuyên giáp Lv3 1
S châu báu tấn công —bạo kích Lv3 1
S châu báu tấn công —hút máu Lv3 1
S châu báu tấn công —phong ấn Lv3 1
S châu báu tấn công —thần báo Lv3 1
S châu báu tấn công —mệt Lv3 1
S châu báu tấn công —phỏng Lv3 1
S châu báu tấn công —xích Lv3 1
S châu báu tấn công —liên kích Lv3 1
S châu báu tấn công —nhược hóa Lv3 1
Búa đập lu 2
- Cây Trồng (Cao) 2
- Thần được mùa 1
Gà Con 1
Kiến Xanh Nhỏ 1
Đấu Sĩ 1
Mầm Xanh 1
Hộp Thẻ Vua Bóng Tối 3/20
Hộp Thẻ Tù Trưởng Sulan 3/20
Hộp Thẻ Vua Bom 3/20
Hộp Thẻ Đôi Bạn Ăn Ý 3/20
Đặc biệt Vé Đấu Trường Dũng Sỹ (Khó) 1
Đặc biệt Mảnh ghép Đấu Trường Dũng Sỹ (Khó) 1
PHẦN THƯỞNG ẢI MỨC ĐỘ ANH HÙNG
Hình ảnh Vật phẩm Số lượng nhận được khi lật
WOW-Thiên Sứ Ban Phúc 1
SUPER-Boomerang 1
SUPER-Thương cổ 1
SUPER-Búa Minotaure 1
Mảnh ghép sơ cấp SUPER-Boomerang 5
Mảnh ghép sơ cấp SUPER-Thương cổ 5
Mảnh ghép sơ cấp SUPER-Búa Minotaure 5
Pet Gà Con hung Dữ (4 sao) 1
Pet Kiến Lửa (4 sao) 1
Pet Đấu Sỹ Hiếm (4 sao) 1
Pet Mầm Xanh Lấp Lánh (4 sao) 1
Nước tu luyện cấp 2 1
Mũi Khoan cấp 2 2
Áo Giáp Mathias (Nam/Nữ) 1
Mào Tù Trưởng (Nam/Nữ) 1
khí phách hoàng tộc(Nam/Nữ) 1
S châu báu tấn công —cường kích Lv4 1
S châu báu tấn công —nhanh Lv4 1
S châu báu tấn công —ban phúc Lv4 1
S châu báu tấn công —thương nặng Lv4 1
S châu báu tấn công —dẫn dắt Lv4 1
S châu báu tấn công —hàn băng Lv4 1
S châu báu tấn công —hạt nhân Lv4 1
S châu báu tấn công —xuyên giáp Lv4 1
S châu báu tấn công —bạo kích Lv4 1
S châu báu tấn công —hút máu Lv4 1
S châu báu tấn công —phong ấn Lv4 1
S châu báu tấn công —thần báo Lv4 1
S châu báu tấn công —mệt Lv4 1
S châu báu tấn công —phỏng Lv4 1
S châu báu tấn công —xích Lv4 1
S châu báu tấn công —liên kích Lv4 1
S châu báu tấn công —nhược hóa Lv4 1
SChâu báu phòng thủ —thạch phu Lv4 1
SChâu báu phòng thủ —kiên cố Lv4 1
SChâu báu phòng thủ —hồi phục Lv4 1
SChâu báu phòng thủ —chống đào Lv4 1
SChâu báu phòng thủ —giảm đau Lv4 1
SChâu báu phòng thủ —hấp thụ Lv4 1
SChâu báu phòng thủ —nộ Lv4 1
SChâu báu thuộc tính —Tấn công Lv4 1
SChâu báu thuộc tính —Phòng thủ Lv4 1
SChâu báu thuộc tính —Nhanh nhẹn LV4 1
SChâu báu thuộc tính —May mắn Lv4 1
SChâu báu thuộc tính —Sát thương Lv4 1
SChâu báu thuộc tính —Hộ giáp LV4 1
Châu báu phòng thủ —thạch phu Lv4 1
Châu báu phòng thủ —kiên cố Lv4 1
Châu báu phòng thủ —hồi phục Lv4 1
Châu báu phòng thủ —chống đào Lv4 1
Châu báu phòng thủ —giảm đau Lv4 1
Châu báu phòng thủ —hấp thụ Lv4 1
Châu báu phòng thủ —nộ Lv4 1
Châu báu thuộc tính —Tấn công Lv4 1
Châu báu thuộc tính —Phòng thủ Lv4 1
Châu báu thuộc tính —Nhanh nhẹn LV4 1
Châu báu thuộc tính —May mắn Lv4 1
Châu báu thuộc tính —Sát thương Lv4 1
Châu báu thuộc tính —Hộ giáp LV4 1
châu báu tấn công —cường kích Lv4 1
châu báu tấn công —ban phúc Lv4 1
châu báu tấn công —thương nặng Lv4 1
châu báu tấn công —dẫn dắt Lv4 1
châu báu tấn công —hàn băng Lv4 1
châu báu tấn công —hạt nhân Lv4 1
châu báu tấn công —xuyên giáp Lv4 1
châu báu tấn công —bạo kích Lv4 1
châu báu tấn công —hút máu Lv4 1
châu báu tấn công —phong ấn Lv4 1
châu báu tấn công —thần báo Lv4 1
châu báu tấn công —mệt Lv4 1
châu báu tấn công —phỏng Lv4 1
châu báu tấn công —xích Lv4 1
châu báu tấn công —liên kích Lv4 1
châu báu tấn công —nhược hóa Lv4 1
Búa đập lu 2
- Cây Trồng (Cao) 3
- Thần được mùa 1
Hộp Thẻ Vua Bóng Tối 4
Hộp Thẻ Tù Trưởng Sulan 4
Hộp Thẻ Vua Bom 4
Hộp Thẻ Đôi Bạn Ăn Ý 4
Hộp Thẻ Dũng Sĩ Thi Đấu 4
Đặc biệt Vé Đấu Trường Dũng Sỹ (Anh Hùng) 1
Đặc biệt Mảnh ghép Đấu Trường Dũng Sỹ
(Anh Hùng)
1

Bổ sung nhiệm vụ Mảnh Ghép Đấu Trường Dũng Sỹ:

Trong quá trình tham gia phó bản Đấu Trường Dũng Sỹ, các bạn sẽ có cơ hội lượm được những "Mảnh Ghép Đấu Trường Dũng Sỹ" (MGĐTDS). Sưu tầm các mảnh ghép này có thể đổi được những vật phẩm như sau:


Sưu tầm MGĐTDS
(Thường)
Số lượng mảnh ghép cần có Vật phẩm được đổi
(Chọn 1 món duy nhất)
30 MGĐTDS
(Thường)

1 WOW-Rồng Nước
(Không khóa)

1 WOW-Túc Cầu
(Không khóa)

Sưu tầm MGĐTDS
(Khó)
Số lượng mảnh ghép cần có Vật phẩm được đổi
(Chọn 1 món duy nhất)
120 MGĐTDS
(Khó)


1 Vip*Thiên Sứ Ban Phúc
(Không khóa)

30 MGĐTDS
(Khó)

1 Áo Giáp Mathias (Nam/Nữ)
(Không khóa)

1 Mào Tù Trưởng (Nam/Nữ)
(Không khóa)

1 Khí phách hoàng tộc( Nam/Nữ)
(Không khóa)

Sưu tầm MGĐTDS
(Anh Hùng)
Số lượng mảnh ghép cần có Vật phẩm được đổi
(Chọn 1 món duy nhất)
120 MGĐTDS
(Anh Hùng)

-
Tùy chọn 1 Pet 4 sao
(Không khóa)

16 MGĐTDS
(Anh Hùng)

1 Áo Giáp Mathias (Nam/Nữ)
(Không khóa)

1 Mào Tù Trưởng (Nam/Nữ)
(Không khóa)

1 Khí phách hoàng tộc( Nam/Nữ)
(Không khóa)

Việc bổ sung này sẽ diễn ra vĩnh viễn theo phiên bản 4.2. Bắt đầu từ 30/11 các bạn có thể tham gia sưu tầm.

Chúc các bạn vui vẻ với phiên bản mới Gunny Online 4.2.