Danh sách nhận thưởng Đại Tướng Pet Yêu

Các Gunner thân mến!

Sự kiện Đại Tướng Pet Yêu đã kết thúc. Để tính điểm trao giải, Gunny Team đã chốt lại danh sách vào đúng 23:59:59 ngày 03/09. Hiện tại các giải thưởng đều đã được trao, mọi khiếu kiện lúc này sẽ không được tiếp nhận nữa. Những bạn chưa đạt được phần thưởng cố gắng lần sau nhé.

Một lần nữa xin chúc mừng các bạn. Dưới đây là danh sách những Gunner đạt giải từ chương trình:

Top 1 Đại Tướng Pet yêu

Top 2-3 Đại Tướng Pet yêu

Top 4-10 Đại Tướng Pet yêu