Danh sách nhận giải Nhận Pet 4 sao - Nạp Xu là có

Các bạn thân mến!

Sự kiện Nhận Pet 4 sao - Nạp Xu là có đã kết thúc. Gunny Team xin công bố danh sách các Gunner đã đạt giải của chương trình như sau:

Danh sách Gunner nhận thưởng:

Pet Đấu Sỹ x1
Thần Được Mùa x6, [SChâu báu thuộc tính-May mắn Lv4]x1

Danh sách Gunner nhận thưởng:

Pet Kiến Xanh Nhỏ x1
Thần Được Mùa x6, [SChâu báu thuộc tính-Phòng thủ Lv4]x1

Danh sách Gunner nhận thưởng:

Pet Mầm Xanh x1
Thần Được Mùa x6, [SChâu báu thuộc tính-Nhanh nhẹn LV4]x1

Danh sách Gunner nhận thưởng:

Pet Gà Con x1
Thần Được Mùa x6, [SChâu báu thuộc tính-Tấn công Lv4]x1


Lưu ý:

Bắt đầu từ hôm nay Gunny Team sẽ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của các bạn có liên quan đến sự kiện trên đến hết ngày 21/10. Sau 21/10 sẽ từ chối giải quyết khiếu nại và tiến hành trao giải trong 3 ngày làm việc tiếp theo.