Danh sách nhận giải nâng cấp vật tổ nhận quà 14.08

Gunner thân mến! Sự kiện Nâng cấp vật tổ nhận quà khủng diễn ra từ ngày 14/08 đến 15/08/2013 đã kết thúc, và bây giờ Gunny Team đã có trong tay danh sách của những Gunner chiến thắng. Hãy tìm xem có tên mình không nhé!

NÂNG CẤP VẬT TỔ NHẬN QUÀ (14/08 - 15/08)

CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH CHI TIẾT

 

Gunny Team xin lưu ý về sự kiện này như sau:

  • Gunny Team sẽ tiếp nhận mọi khiếu kiện từ nay đến hết ngày Chủ Nhật 18/08/2013. Sau thời gian này, mọi khiếu kiện liên quan đến sự kiện Nâng cấp vật tổ nhận quà sẽ không được giải quyết.
  • Sau khi kết thúc thời gian khiếu kiện, Gunny Team sẽ bắt đầu tiến hành trao giải cho các bạn.

Trân trọng!