Danh sách đoạt giải Đập Lu Nhận Chiến Thần đợt 2

Các Gunner thân mến!

Sự kiện Đập Lu Nhận Chiến Thần đợt 2 đã kết thúc vào 23/11 vừa qua. Bây giờ Gunny Team xin công bố danh sách những Gunner đã đoạt giải của đợt 2 như sau:

Xin chúc mừng các bạn! Vào ngày 27/11 này sẽ diễn ra đợt đập lu cuối cùng, chúc các bạn tiếp tục đoạt hạng.