Danh sách đền bù xu khi thu hồi Bùa Thú Cưỡi

[GUNNY.360GAME.VN]

Chào các Gunner,

Như Gunny Team đã thông báo trong đợt bảo trì trước, sẽ đền bù gửi số xu khi thu hồi Bùa Thú Cưỡi tới các Gunner. Gunny Team thông báo danh sách các Gunner được đền bù xu khi thu hồi bùa Thú Cưỡi. 

Danh sách các Gunner: Tại Đây

  • Gunny Team sẽ tiếp nhận mọi khiếu kiện từ hôm nay tới hết ngày 07/06/2017. Sau thời gian này, mọi khiếu kiện liên quan đến sự kiện sẽ không được giải quyết.
  • Sau thời gian khiếu kiện, Gunny Team sẽ tiến hành trao thưởng cho các bạn.