Đăng nhập Nhận Túi Quà Biệt Đội Báo Thù

Chào các Gunner!

Trong thời gian diễn ra sự kiện 04/05 - 09/05/2018, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng:

Đăng nhập nhận thưởng

  • Thời gian: 09:00 ngày 04/05/2018 - 23:59 ngày 09/05/2018.
  • Nhận duy nhất 1 lần trong thời gian diễn ra sự kiện.
Cấp ĐộTên Phần ThưởngSố LượngHình ảnh
10-70 Túi Quà Biệt Đội Báo Thù
(Mở ngẫu nhiên nhận: Loki Gunny (8 ngày/ khóa) x1, Hulk Gunny (8 ngày/ khóa) x1, Iron Gunny (8 ngày/ khóa) x1, Captain Gunny (8 ngày/ khóa) x1, Thor Gunny (8 ngày/ khóa) x1, Spider-Gà (8 ngày/ khóa) x1.)
1
Tinh Hoa Vinh Dự 20
Đá Cường Hóa 100
Đá Tăng Cấp 5
Rương Huy Chương (trung) 10

*Tất cả các quà tặng đều khóa.