Đăng nhập nhận hoàn trả Thẻ U Linh

Các Gunner thân mến!

Sau bảo trì ngày 22/10 hệ thống đã tự thu hồi Thẻ U Linh của các Gunner có được từ nhiệm vụ Âm mưu nguy hiểm ngày 21/10.

Nay Gunny Team xin hoàn trả lại Thẻ U Linh dành cho tất cả Gunner, vui lòng đăng nhập Game để nhận quà ngay.

Lưu Ý

- Gunner đăng nhập lần đầu trong ngày sẽ nhận được quà đăng nhập sự kiện 20/10, nhận xong vui lòng đăng nhập lại để nhận được quà hoàn trả Thẻ U Linh.

Chúc các bạn có những giây phút thoải mái cùng Gunny!