Đã có thể Chuyển đổi Zing Xu ngay trong Game

Chào các Gunner! Nhằm giúp các Gunner thuận tiện và đỡ mất thời gian hơn trong việc Nạp & Chuyển đổi Zing Xu, hiện nay Gunny Team đã tích hợp chức năng Chuyển đổi Zing Xu vào trong Game. Từ bây giờ, các bạn có thể Nạp & Chuyển đổi Zing Xu ngay khi ở trong Game.

Chuyển Zing Xu ngay trong game

Đã có thể chuyển đổi Zing Xu ngay khi ở trong Game

Ngoài ra, khi có những sự kiện Chuyển Zing Xu nhận Item Code, các bạn có thể bấm vào Lịch sử giao dịch để xem những Item Code đã nhận:

Xem lịch sử nhận Item Code

Click vào Lịch sử giao dịch để xem Item Code đã nhận (nếu có)

Ngoài cách Nạp & Chuyển Zing Xu trong game như trên, các bạn cũng có thể Nạp & Chuyển Zing Xu tại trang chủ Zing Pay: http://Pay.Zing.Vn như thưởng lệ.