Cuộc đua đến mốc 6,000 - hồi hộp và hấp dẫn

Chào các Gunner! Quyết tâm đuổi kịp Gà Chip, những Gunner tại máy chủ Gà Vườn chỉ còn cách mốc 6,000 một tí nữa thôi. Bên cạnh đó, Gà New và Gà Con cũng đang thể hiện được bản lĩnh của mình để cùng sát cánh với các Gunner Gà Vườn quyết tâm đoạt phần quà mốc 6,000.

Mốc 6,000

Có đến 3 máy chủ đang sắp cán mốc 6,000

Các Gunner cần lưu ý một điều hết sức quan trọng sau: Ngoài 2 máy chủ Gà New và Gà Chip, những máy chủ còn lại sau khi đạt mốc 4,500 hoặc 6,000 phải duy trì đến 15:00 mới thỏa điều kiện và được nhận quà.