Cùng tu luyện nhận "free" đá cường hoá 5

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner Tu luyện các thuộc tính Tấn công, Phòng thủ, Nhanh nhẹn, May mắnMáu đạt các mức cấp quy định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng từ sự kiện.

Thời gian diễn ra sự kiện

  • Thời gian bắt đầu: 12:00 trưa ngày 12/03/2012.
  • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 18/03/2012.

Phần thưởng

Các Gunner Tu luyện các thuộc tính Tấn công, Phòng thủ, Nhanh nhẹn, May mắnMáu đạt các mức cấp quy định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng sau:

Tên vật phẩm Số lượng Tình trạng Hình ảnh Cấp Tu luyện
[Đá cường hóa 4] 3 Không khóa 15 đến 19
[Đá cường hóa 5] 1 Không khóa 20 đến 24
[Đá cường hóa 5] 2 Không khóa 25 đến 29
[Đá cường hóa 5] 3 Không khóa 30 đến 55

Lưu ý

  • Thuộc tính Tu luyện phải thăng cấp. Ví dụ: trước khi bắt đầu sự kiện, Máu đã đạt cấp 15, kết thúc sự kiện vẫn ở cấp 15 thì không được tính.
  • Sau khi kết thúc sự kiện, cấp Tu luyện đạt mức quy định nào thì sẽ nhận được phần quà từ mức quy định đó.

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, một Gunner nhân được tối đa là 5 phần quà tương ứng với 5 thuộc tính: Tấn công, Phòng thủ, Nhanh nhẹn, May mắn và Máu. Tức mỗi thuộc tính chỉ được nhận 1 phần quà duy nhất.
    Ví dụ: trước khi diễn ra sự kiện Tấn công có cấp 16 và sau khi kết thúc sự kiện Tấn công đạt cấp 40 thì chỉ nhận được 1 phần quà tương ứng ở mức 30 đến 55.
  • Phần thưởng sẽ được bắt đầu trao sau khi kết thúc sự kiện. Hạn chót cho việc trao thưởng là ngày 25/03/2012