Cùng 'soi' Athena +6,7,8 và Châu báu 2 dòng Lv.19,21 siêu HOT

[GUNNY.360GAME.VN]

Chào các Gunner,

Nhằm để thuận tiện cho việc theo dõi những tính năng và sự kiện có thay đổi mới, Gunny Team xin tổng hợp những cập nhật sau bảo trì ngày 28/07.

Nhẫn, Bao tay Athena +6,7,8

  • Gunner đã có thể bồi dưỡng Nhẫn, Bao tay Athena lên +6,+7,+8. Cùng với đó nếu Gunner kết hợp Nhẫn hoặc Bao tay Athena từ +5 trở lên đều được +50 thuộc tính như thiết kế ban đầu.
  • Giá tiếp phí +6,+7,+8 như +5.
  • Hình ảnh của Nhẫn và Bao tay Athena +6,7,8 như dưới.
TênHình ảnhChỉ số
Nhẫn Athena +6 171-171-171-171
Nhẫn Athena +7 234-234-234-234
Nhẫn Athena +8 322-322-322-322
Bao tay Athena +6 120 - 120 - 120 - 120
Bao tay Athena +7 150 - 150 - 150 - 150
Bao tay Athena +8 180 - 180 - 180 - 180

Điểm qua sức mạnh Châu báu thuộc tính 2 dòng Lv.19, Lv.21

  • Từ Phiên bản - Đại Chiến 7 Thành Phố, hệ thống Châu Báu đã xuất hiện thêm Châu báu 2 dòng với sức mạnh đáng kể:
Châu báuHình ảnhThuộc tính
Châu báu Ma Pháp-Công-ST Lv.19 Tăng 45 sát thương, 80 tấn công, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Phòng-ST Lv.19 Tăng 45 sát thương, 80 phòng thủ, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Nhanh-ST Lv.19 Tăng 45 sát thương, 80 nhanh nhẹn, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-May-ST Lv.19 Tăng 45 sát thương, 80 may mắn, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Công-Giáp Lv.19 Tăng 45 hộ giáp, 80 tấn công, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Phòng-Giáp Lv.19 Tăng 45 hộ giáp, 80 phòng thủ, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Nhanh-Giáp Lv.19 Tăng 45 hộ giáp, 80 nhanh nhẹn, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-May-Giáp Lv.19 Tăng 45 hộ giáp, 80 may mắn, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-ST-Giáp Lv.19 Tăng 45 sát thương, 45 hộ giáp, đồng thời tăng 100 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Siêu ST Lv.19 Tăng 60 sát thương, 30 hộ giáp, đồng thời tăng 100 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Siêu Giáp Lv.19 Tăng 30 sát thương, 60 hộ giáp, đồng thời tăng 100 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Công-ST Lv.21 Tăng 55 sát thương, 90 tấn công, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Phòng-ST Lv.21 Tăng 55 sát thương, 90 phòng thủ, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Nhanh-ST Lv.21 Tăng 55 sát thương, 90 nhanh nhẹn, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-May-ST Lv.21 Tăng 55 sát thương, 90 may mắn, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Công-Giáp Lv.21 Tăng 55 hộ giáp, 90 tấn công, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Phòng-Giáp Lv.21 Tăng 55 hộ giáp, 90 phòng thủ, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Nhanh-Giáp Lv.21 Tăng 55 hộ giáp, 90 nhanh nhẹn, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-May-Giáp Lv.21 Tăng 55 hộ giáp, 90 may mắn, đồng thời tăng 90 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-ST-Giáp Lv.21 Tăng 55 sát thương, 55 hộ giáp, đồng thời tăng 100 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Siêu ST Lv.21 Tăng 72 sát thương, 38 hộ giáp, đồng thời tăng 100 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng
Châu báu Ma Pháp-Siêu Giáp Lv.21 Tăng 38 sát thương, 72 hộ giáp, đồng thời tăng 100 HP, trang bị sẽ phát huy tác dụng

Hộp thẻ bài Bạc, Vàng ngẫu nhiên

  • Vật phẩm hoàn toàn mới khi mở sẽ ngẫu nhiên nhận được thẻ bài Bạc hoặc Vàng.
  • Lưu ý: Vật phẩm ngẫu nhiên được thẻ bài Bạc hoặc Vàng những thẻ phụ trong những Album thẻ sau: Bộ thẻ Huyệt ma Kiến, Vương Thành Gà, Bộ lạc tà thần, Pháo đài hắc ám, Goblin, Giải Cứu Gà Con, Đấu Trường Gà, Vòng xoáy thời gian, Đấu Trường Dũng Sĩ. Ngoài những thẻ phụ của những bộ thẻ trên, sẽ không ra thêm bất cứ thẻ nào khác.
  • Vẫn có xác suất nhận điểm thẻ Hồn.