Công thức Bồi dưỡng Trang sức để tránh mất EXP Trang sức

Bồi Dưỡng Trang Sức là một tính năng hấp dẫn tại Gunny - Mê Cung Ma Quái. Khi Bồi Dưỡng Trang Sức, các Gunner hãy chú ý những vấn đề sau để tránh mất EXP Trang sức nhé!

CÔNG THỨC BỒI DƯỠNG TRANG SỨC

Trang Sức được chia thành 3 loại: Thường, Trung và VIP.

Trang sức thườngTrang sức trungTrang sức VIP
Ác Ma Vĩnh Hằng Phục Long
Nhẫn Chữ P Bao Tay Venus Sát Long
Tinh Xảo Lãng Mạn Bao Tay Athena
Chúc Phúc Hạnh Phúc Nhẫn Athena
Thiên Vũ
Lam Hải
Cỏ Bốn Lá
Vĩnh Cửu
  • Công thức:
    • Trang sức Thường dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng cho trang sức Thường, Trung, VIP nhận đủ 100% Exp Trang Sức.

    • Trang sức Trung dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng cho trang sức Trung, VIP nhận đủ 100% Exp Trang Sức.
    • Nếu dùng ngược lại: trang sức cấp cao dùng làm nguyên liệu bồi dưỡng cho trang sức cấp thấp sẽ bị mất rất nhiều điểm EXP Trang sức và sẽ có thông báo từ hệ thống.

XEM THÊM TÍNH NĂNG BỒI DƯỠNG TRANG SỨC TẠI ĐÂY!