Công bố kết quả sự kiện "Tích Lũy Tiêu Xu"

Chào các Gunner! Ngay sau đây Gunny Team xin công bố kết quả sự kiện "Tích Lũy Tiêu Xu" diễn ra từ 29/06 đến hết ngày 01/07/ vừa qua như sau:

Chi tiết về sự kiện "Tích Lũy Tiêu Xu", các bạn vui lòng xem TẠI ĐÂY.

Ghi chú

  • Từ 03/07 đến hết ngày 04/07/2012, Gunny Team sẽ tiếp nhận và giải quyết những khiếu kiện liên quan đến kết quả của "Tích Lũy Tiêu Xu". Sau thời gian này, mọi khiếu kiện liên quan đến sự kiện này sẽ không được giải quyết.
  • Gunny Team sẽ bắt đầu trao giải cho các bạn từ 05/07 đến hết ngày 08/07/2012.