Công bố kết quả sự kiện "Khuyến mãi Thần Thức Ăn"

Chào các Gunner! Hiện nay sự kiện "Khuyến mãi Thần Thức Ăn" đã kết thúc, sau đây Gunny Team xin công bố danh sách và thời gian trao thưởng như sau:

Lưu ý về việc trao giải:

  • Từ nay đến hết ngày 02/09/2012, Gunny Team sẽ tiếp nhận và giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến sự kiện này. Sau 02/09/2012, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.
  • Từ 04/09 đến 06/09/2012, Gunny Team sẽ hoàn tất việc trao giải cho các bạn.

Bấm vào đây để xem chi tiết sự kiện"Khuyến mãi Thần Thức Ăn".