Công bố kết quả "Kỷ lục Gà Bu"

Chào các Gunner! Sau những nỗ lực cuối cùng, 4 máy chủ Gà Chip, Gà Vườn, Gà New và Gà Con cũng đã cán mốc 6,000 và đều giữ được thành tích này đến 15:00. Và cũng trong những phút cuối cùng, những máy chủ còn lại cũng đã kịp vươn đến mốc 4,500 và tất cả các bạn đều nhận được phần thưởng mốc này.

Tổng kết

Gà Chip, Gà Vườn, Gà New và Gà Con đã xuất sắc cán mốc 6,000 cho đến giờ cuối

Như vậy:

  • Gà New và Gà Chip là 2 máy chủ cán mốc 4,500 đầu tiên và tất cả các Gunner tại 2 máy chủ này đều được nhận quà tương ứng với thành tích này.
  • Gà Chip, Gà Vườn, Gà New và Gà Con là 4 máy chủ cán mốc 6,000. Tất cả các Gunenr tại 4 máy chủ này đều nhận được quà tương ứng với mốc 6,000.
  • Tất cả các máy chủ còn lại đều đã cán mốc 4,500 và duy trì đến 15:00, tất cả các bạn đều được nhận quà tương ứng với thành tích này.

Ngay bây giờ các bạn hãy thoát khỏi Game, sau đó đăng nhập lại vào Game và mở mục Hoạt động để nhận quà tặng tương ứng với thành tích của máy chủ mình nhé. Cách thức nhận quà tại Hoạt động đổi thưởng trong Game các bạn có thể XEM TẠI ĐÂY.

Chú ý: ệ thống sẽ cho các bạn nhận quà từ 15:00 đến 17:00 mà thôi, nếu không nhận trong khoảng thời gian này thì các bạn sẽ bị mất phần quà của mình đấy nhé.