Công bố danh sách đoạt giải sự kiện Lễ hội tháng 4

Chào các Gunner! Hiện nay sự kiện Lễ hội tháng 4 (Tiêu xu đúng định mức) đã kết thúc, hôm nay Gunny Team xin công bố danh sách những Gunner đã đoạt giải trong sự kiện này.

Click để xem danh sách đoạt giải

Sau đây Gunny Team lưu ý về việc trao giải sự kiện Lễ hội tháng 4 như sau:

  • Thời gian tiếp nhận khiếu kiện: từ 27/04 đến hết ngày 28/04/2012. Sau thời gian này, Gunny Team sẽ không tiếp nhận bất kỳ khiếu kiện nào liên quan đến sự kiện Lễ hội tháng 4.
  • Hạn chót trao giải: ngày 07/05/2012.