Cơm Thánh Gióng trở lại chỉ 200 Xu, Nhận ngay!

200 Xu nhận Cơm Thánh Gióng

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 04/11/2019
  • Kết thúc: 23h59 ngày 06/11/2019.
  • Sự kiện áp dụng cho nhân vật từ 01/08/2019 đến 06/11/2019 chưa từng nạp lần nào vào nhân vật Gunny, thỏa điều kiện trên thì trong thời gian diễn ra sự kiện tham gia nạp 200 Xu trở lên sẽ được nhận 1 Cơm Thánh Gióng.
  • Thưởng gửi qua thư
Mức nạp xuQuà tặngSố lượngHình ảnh
200 - 99999 Xu Cơm Thánh Gióng
Khóa
1
Sự kiện áp dụng cho nhân vật từ 01/08/2019 đến 06/11/2019 chưa từng nạp lần nào vào nhân vật Gunny, thỏa điều kiện trên thì trong thời gian diễn ra sự kiện tham gia nạp 200 Xu trở lên sẽ được nhận 1 Cơm Thánh Gióng.

Khi mở Cơm Thánh Gióng sẽ nhận được các vật phẩm sau:

Tên Vật phẩmHình ảnhTình trạngSố lượng
Nước kinh nghiệm siêu cấp
Lượng kinh nghiệm đủ lên cấp
1 - 30
Khóa 35
Thiên sứ ban phúc +8
30 ngày/Khóa 1
WOW - Xe hơi +10
30 ngày/Khóa 1

Thẻ VIP
3 ngày/Khóa 1

Mũi khoan cấp 1
Khóa 200
Đá cường hóa Khóa 1000
Giáp kiến nam (S) +10 (nhận theo giới tính) 15 ngày/Khóa 1
Mũ kiến nam (S)+10 (nhận theo giới tính) 15 ngày/Khóa 1
Giáp kiến nữ (S)+10 (nhận theo giới tính) 15 ngày/Khóa 1
Mũ kiến nữ (S) +10 (nhận theo giới tính) 15 ngày/Khóa 1

Ác ma +3
15 ngày/Khóa 2

Nhẫn chữ P +3
15 ngày/Khóa 2

Lưu ý:

  • Áp dụng cho nhân vật từ 01/08/2019 - đến hiện tại chưa nạp xu vào Gunny, giờ tham gia nạp sẽ được nhận.
  • Nếu Nhân vật có nạp trước 01/08 nhưng từ 01/08 tới 06/11/2019 chưa nạp, giờ nạp vẫn nhận được.
  • Không áp dụng cho Máy chủ mới.