Cổ vũ đội tuyển Việt Nam, nhận Xu Vui Vẻ, Châu Báu & Tinh Hoa Vinh Dự

[GUNNY.360GAME.VN]

 • Thời gian bán túi quà: 15h - 04/06 đến 19h45 - 05/06/2019

Trong thời gian sự kiện, Gunner có thể mua túi quà, phần thưởng túi quà sẽ dựa vào kết quả trận đấu King's Cup 2019 giữa hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ngày 05/06

Nội dung túi quà

 • Việt Nam-05/06:
  • Việt Nam Chiến thắng mở nhận: Châu báu Lv.15 x1, Châu báu Lv.13 x1, Xu Vui Vẻ x2, Tinh hoa vinh dự x10.
  • Việt Nam Chiến bại mở nhận: Châu báu Lv.13 x1, Tinh hoa vinh dự x10.
  • Kết quả dựa trên trận đấu King's Cup 2019 Việt Nam vs Thái Lan vào lúc 19h45 ngày 05/06. Túi quà có thể mở sau khi có kết quả.
 • Thái Lan-05/06:
  • Thái Lan Chiến thắng mở nhận: Châu báu Lv.15 x1, Châu báu Lv.13 x1, Xu Vui Vẻ x2, Tinh hoa vinh dự x10.
  • Thái Lan Chiến bại mở nhận: Châu báu Lv.13 x1, Tinh hoa vinh dự x10.
  • Kết quả dựa trên trận đấu King's Cup 2019 Việt Nam vs Thái Lan vào lúc 19h45 ngày 05/06. Túi quà có thể mở sau khi có kết quả.


Túi quà sẽ được bày bán tại cửa hàng khu vực EVENT - GIẢM GIÁ