Chú ý: Tạm hoãn sự kiện "Chinh Phục Thần Thú"

Chào các Gunner! Do sự cố kỹ thuật nên sự kiện "Chinh Phục Thần Thú" sẽ tạm hoãn lại so với thông báo đã đưa ra.

Boss Rồng

Chinh phục Thần thú sẽ tạm hoãn so với thời gian dự kiên

Hiện nay Gunny Team đang cố gắng khắc phục để mở lại sự kiện Chinh Phục Thần Thú cho các Gunner trong thời gian sớm nhất.

Gunny Team xin chân thành cáo lỗi đến các Gunner vì sự cố này. Rất mong các bạn thông cảm.