Chú ý: Nghênh Khách Đường nghỉ bù Lễ Quốc Khánh 02/09

Chào các Gunner! Do Lễ Quốc Khánh rơi vào Chủ nhật ngày 02/09 nên Nghênh Khách Đường và những trạm thông tin trên toàn quốc sẽ nghỉ bù Lễ Quốc Khánh vào Thứ 2 ngày 03/09/2012.

Vào Thứ 3 ngày 04/09/2012, tất cả những Nghênh Khách Đường và những trạm thông tin trên toàn quốc sẽ hoạt động trở lại.

Trân trọng.