Chú ý: Một số máy chủ không thể tham gia Boss Rồng

Chào các Gunner! Do sự cố kỹ thuật nên sự kiện "Chinh Phục Thần Thú" diễn ra vào lúc 10:30 sáng hôm nay ở một số máy chủ sau đây sẽ không thể hoạt động: Gà Lửa - Gà Sao, Gà Rồng và Gà Tướng.

Boss Rồng

Chinh phục Thần thú không thể hoạt động ở một số máy chủ

Ngoại trừ 3 máy chủ trên, sự kiện "Chinh Phục Thần Thú" ở tất cả các máy chủ còn lại vẫn mở bình thường.

Gunny Team xin chân thành cáo lỗi đến các Gunner tại Gà Lửa - Gà Sao, Gà Rồng và Gà Tướng vì sự cố này. Rất mong các bạn thông cảm.