Chú ý: Không thể kích người ở ải cuối cùng của phó bản

Chào các Gunner! Sau đợt bảo trì rạng sáng hôm nay, chức năng "Không thể kích người ở ải cuối khi tham gia phó bản" đã được cập nhật.
Thay vào đó, những chủ phòng muốn kích 1 người nào đó ở Stage cuối cùng của phó bản đang đi, chủ phòng phải trả một chi phí xu khá lớn:

Kích người

Chủ phòng muốn kích đối phương ở Stage 4 (Rồng thường) phải trả 1,200 Xu

Nếu không đủ Xu, hệ thống sẽ thông báo:

Không đủ Xu

Nếu không đủ 1,200 Xu, bạn không thể mời người khác ra khỏi phòng

Như vậy, từ nay các Gunner sẽ không còn nỗi lo bị các "Gà xấu tính" kích bạn ra khỏi Stage cuối cùng của phó bản nữa rồi nhé!

Lưu ý: Hệ thống chỉ áp dụng tính Xu ở Stage cuối cùng của phó bản đó.
Ví dụ: Huyệt ma kiến: hệ thống sẽ trừ xu khi bạn kích người ở Stage 2. Pháo đài hắc ám: hệ thống sẽ trừ xu khi bạn kích người ở Stage 3...