Chú ý: Bảo trì máy chủ Gunny đến 04:00 ngày 08/04

Chào các Gunner! Để tiến hành fix lỗi thời hạn sử dụng của vũ khí phụ, Gunny Team tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ Gunny Online theo lịch trình sau:

Thời gian bảo trì:
Từ 23:00 ngày 07/04 đến 04:00 ngày 08/04/2013

Bảo trì

Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không thể đăng nhập vào Gunny Online. Các Gunner vui lòng thoát Game trước thời gian bảo trì tối thiểu là 15 phút để tránh các sự cố mất vật phẩm. Hẹn gặp lại các Gunner sau khi đợt bảo trì kết thúc.