Chú ý: Bảo trì máy chủ đột xuất

Chào các Gunner! Do hệ thống gặp một số sự cố ngoài mong muốn, Gunny Team tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ Gunny Online kể từ lúc lên thông báo này đến khi có thông báo tiếp theo trên trang chủ.

Bảo trì

Như vậy, trong thời gian bảo trì các bạn sẽ không thể đăng nhập vào Gunny Online. Gà Vàng xin thay mặt đội ngũ vận hành Gunny Online gửi lời cáo lỗi chân thành đến các Gunner, rất mong nhận được sự thông cảm và tin tưởng từ các bạn.

Trân trọng.