Chỉnh sửa một số vật phẩm túi quà

[GUNNY.360GAME.VN]

Chào các Gunner,

Hiện một số vật phẩm Không Khóa trong các Túi Quà sẽ thay đổi chuyển thành vật phẩm Khóa. Kể từ ngày 30/03/2017.

Lưu ý: Các Gunner đang sở hữu Túi Quà vui lòng mở trước ngày 30/03/2017.

Các vật phẩm thay đổi thành khóa

Cụ thể các vật phẩm sau trong bảng bên dưới:

Tên Túi QuàVật PhẩmTrang Thái

Túi quà Midas

Rương Vàng Khóa

Túi quà Apollo

Rương Vàng Khóa. 

Túi quà Maria

Rương Vàng Khóa

Túi Quà Đấu Trường Không Gian

Vé Vật Tổ Khóa

Túi quà Pet

Toàn bộ Khóa

Túi Quà Tạc Tượng 2

Vé Vật Tổ Khóa

Túi quà Pet đặc biệt

Toàn bộ Khóa

Túi quà SW

Toàn bộ Khóa

Túi quà Legend

Toàn bộ Khóa

Túi quà Pet hiếm

Toàn bộ Khóa

Túi quà SW đặc biệt

Toàn bộ Khóa

Túi quà SS đặc biệt

Toàn bộ Khóa

Túi quà Nhẫn VIP

Toàn bộ Khóa

Túi quà trang bị (S) nữ

Toàn bộ Khóa

Túi quà trang bị (S) nam

Toàn bộ Khóa

Túi quà Kho Báu Thần Gà

Vé Vật Tổ Khóa

Túi quà Lễ Nguyên Tiêu

Bong Bóng Nguyên Tiêu Khóa