Chiến Phó bản mới tại máy chủ thử nghiệm ngay!

[GUNNY.360GAME.VN]

Các Gunner thân mến,

Phiên bản mới Gunny - Dũng Sĩ Đường Phố đã cập nhật thử nghiệm thành công tại 2 máy chủ Gà Ác và Gà Sành Điệu. GG đã nhận được thông tin cấp báo từ xa của Gà Truyền Tin, các quái thú hung dữ sẽ tấn công ngay luôn hôm nay. Các Dũng Sĩ hãy sẵn sàng nghênh chiến!

Thời gian mở Phó bản

  • Bắt đầu: 12:00 thứ năm, ngày 21/01/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 27/01/2016.
  • Chỉ có tại máy chủ Gà Ác và Gà Sành Điệu.

Phó bản mở

  • 4 Phó bản Đơn: Dũng Sĩ Luyện Tập 1,2,3 và 4.
  • 4 Phó bản Nhóm: Thành Tuyết, Lâu Đài Phép Thuật, Kẽ Hỡ Không Gian và Không Gian Thần Bí.


Nhấp Ải Viễn Chinh để sẵn sàng chiến đấu ngay bây giờ với thú dữ.


Những phần thưởng cực hấp dẫn đang chờ Gunner.

PHIÊN BẢN MỚI GUNNY - DŨNG SĨ ĐƯỜNG PHỐ

CẬP NHẬT THỬ NGHIỆM NGÀY 21/01/2016 TẠI GÀ ÁC & GÀ SÀNH ĐIỆU

CẬP NHẬT CHÍNH THỨC NGÀY 28/01/2016 TRÊN TOÀN MÁY CHỦ GUNNY