Chỉ với 200 Xu cơ hội Nhận ngay Thẻ Thuyền Rồng vĩnh viễn!

Thời gian

  • Từ 15/04/2019 đến 17/04/2019

Thông tin cơ bản

  • Nạp Xu để nhận lần quay số nhất định. Nạp 200 Xu sẽ được 1 lần quay. Số Xu dư sẽ không được tích lũy. Một lần quay sẽ tích lũy được Rương 100 xu khóa trong vật phẩm thưởng. Ví dụ: Bạn nạp 1000 Xu bạn sẽ nhận được 5 lần quay số, còn nếu bạn nạp 500 Xu bạn sẽ nhận 2 lần quay số và số xu dư là 100 Xu sẽ không được tích lũy cho lần nạp sau.
  • Trong server, cứ có gamer quay số 1 lần thì trong bể phần thưởng sẽ có thêm phần thưởng.
  • Vòng quay có 12 giải thưởng có xác suất ngẫu nhiên nhận được vật phẩm trong kho thưởng với tỷ lệ 5%, 10% và toàn bộ, và giải “vé gà con”. Sau khi nhận phần thưởng từ kho phần thưởng sẽ trừ phần thưởng tương ứng với số lượng người chơi đã nhận.
  • Dùng “vé gà con” để tích lũy đổi item khác.
  • Item quay được bỏ thẳng vào túi, túi đầy gửi qua thư.

Phần thưởng

Vật Phẩm Trong Kho Thưởng
Rương 100 Xu Khóa

Khóa
Vật phẩm cần cóSố lượngVật phẩm nhận đượcHình ảnh

Vé Gà Con
1 S-Trăng Bạc x1
7 Ngày/Khóa
3 Đá Tâm Nguyện x20
Khóa
5 Đá Linh Nguyện x10
Khóa
10 Bộ Thẻ Đại Sư Vũ Khí - Vàng
15 Rút thưởng-Cao x1
Khóa
20 Đá Phong Ấn x12
50 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 x200
Phần thưởng trong Vòng Quay
Vật phẩmSố lượng
Thưởng Chí Tôn - 100% kho thưởng 1
Thưởng May Mắn - 10% kho thưởng 1
Thưởng Bất Ngờ - 5% kho thưởng 1

Vé Gà Con
1

Đá Đúc Hồn
1

Trùng Sinh Đơn
1

Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2
1

Đá
3
Rút Thưởng - Thường 2
Bộ Thẻ Vui Vẻ - Bạc 1


Thẻ Phụ Kiện Thuyền Rồng (Vĩnh Viễn)
1

Mảnh S-Sao Hộ Mệnh - Sơ
2
  • Các vé Rút thưởng- ThườngRút thưởng - Cao sẽ thay thế cho các lần mua hộp trong giao diện Ấn bên trong Túi.

Hướng dẫn tính năng.

Để tham gia Nạp Vui Vẻ, các bạn chọn Event sau đó chọn Nạp Vui Vẻ.

Giao diện minh họa tính năng: