Chỉ với 1.000 Xu nhận ngay Quy Thần Cấp 3 cực mạnh!

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 14/05/2019. 
  • Kết thúc: 23:59 ngày 15/05/2019. 
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 1000 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.
  • Phần thưởng chỉ nhận 1 lần.

Phần Thưởng

NẠP 1.000 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

Quy Thần Cấp 3 Full +50
2 ngày/Không thể tiếp phí & thao tác tiệm rèn

1
Bao tay Venus +4
7 ngày/Có thể bồi dưỡng
2
Đá Tăng Cấp 10

Thẻ phụ kiện Thú Cưỡi Cá Voi Xanh

3 ngày
Sát thương +40
Hộ Giáp +80
HP +3000
Ma Công +40
Ma Kháng +100

1
Ấn Bùa Siêu Việt 2

Thẻ Triệu Hồi Bé Bí Ngô

7 ngày

1

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư và chỉ nhận được 1 lần trong sự kiện
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện đạt mốc 1000 Xu trở lên.
  • Xu nạp không tính lũy qua ngày