Chi tiết phần thưởng của Doanh Trại Chiến

Chào các Gunner!

Thời gian qua rất nhiều Gunner đã gửi thắc mắc về số lượng phần thưởng cụ thể mà các bạn nhận được khi tham gia Doanh Trại Chiến. Gà Vàng sẽ giải đáp thắc mắc này của các bạn!

Doanh Traïi Chieán Gunny

Phần thưởng của Doanh Trại Chiến Gunny

Phần thưởng của các phái

Phần thưởng được chia theo số điểm tích lũy đạt được của mỗi phe phái:

Thứ hạng của pháiTên vật phẩmSố lượngHình ảnh
Hạng 1 Thuốc sát thương Lv5 Khóa
Thuốc hộ giáp Lv5 Khóa
Thuốc HP Lv5 Khóa
Hạng 2 Thuốc sát thương Lv4 Khóa
Thuốc hộ giáp Lv4 Khóa  
Thuốc HP Lv4 Khóa
Hạng 3 Thuốc sát thương Lv3 Khóa
Thuốc hộ giáp Lv3 Khóa
Thuốc HP Lv3 Khóa
Hạng 4 Thuốc sát thương Lv2 Khóa
Thuốc hộ giáp Lv2 Khóa  
Thuốc HP Lv2 Khóa

Phần thưởng cá nhân

Phần thưởng được trao cho các nhân vật có tên trong danh sách xếp hạng:

Thứ hạngVật phẩmSố lượngHình ảnh
Hạng 1 - 10 Đá năng lượng - trung 5
Mảnh đá tăng cấp 5
Nước kinh nghiệm 5 3
Hạng 11 - 20 Đá năng lượng - trung 4
Mảnh đá tăng cấp 4
Nước kinh nghiệm 5 3
Hạng 21 - 30 Đá năng lượng- trung 3
Mảnh đá tăng cấp 3
Nước kinh nghiệm 5 2
Hạng 31 - 40 Đá năng lượng- trung 2
Mảnh đá tăng cấp 2
Nước kinh nghiệm 5 2
Hạng 41 - 50 Đá năng lượng- trung 2
Mảnh đá tăng cấp 2
Nước kinh nghiệm 5 1
Hạng 51 - 60 Đá năng lượng- trung 1
Mảnh đá tăng cấp 1
Nước kinh nghiệm 5 1

Gunner đừng quên Doanh Trại Chiến sẽ diễn ra từ 14:00 - 15:00 thứ 6, 7, chủ nhật hàng tuần. Hãy sắp xếp thời gian để tham gia tính năng thú vị của Tứ Thành Hỗn Chiến.