Chi tiết điều chỉnh phần thưởng sự kiện sau bảo trì 19/11

[GUNNY.360GAME.VN]

Các Gunner thân mến!

Vương Quốc Gà xin thông báo chi tiết những cập nhật cũng như điều chỉnh phần thưởng một số sự kiện sau bảo trì ngày 19/11 như sau:

Danh hiệu mới

Tên Danh HiệuHình ảnh
Tôn Sư Trọng Đạo

Tạc Tượng

Thêm phần thưởng vào SHOP điểm tích lũy như sau:

Tên vật phẩmĐiểm đổiTên vật phẩmĐiểm đổi
Đá Linh Hồn 4 Mũi khoan cấp 2 10
Tinh hoa vinh dự 5 Đá Tạc Tượng 10
Thức Ăn (Cao) 3 Sát Long 30
nước tu luyện cấp 2 20 Sát Long+1 110
Mảnh ghép sơ cấp SUPER·Búa Minotaure  15 Sát Long+2 400
Mảnh ghép sơ cấp SUPER· Thương cổ  13 Phục Long 30
Mảnh ghép sơ cấp SUPER·Boomerang   10 Phục Long+1 110
Thuốc sát thương Lv4 5 Phục Long+2 400
Thuốc sát thương Lv5 8 Đồng 30
Thuốc hộ giáp Lv4 5 Cỏ Thiên Diệp 6
Thuốc hộ giáp Lv5 8 Mảnh ghép sơ cấp S-Athena 8
Thuốc HP Lv4 5 Mảnh Túc Cầu Vàng-Sơ 8
Thuốc HP Lv5 8  Legend - Nỏ thần - Mảnh sơ 8
Linh Châu Kỹ Năng 5 Lưỡi Hái Tử Thần - Mảnh sơ 8
Thẻ hồn 3 Super - Hoa Tình Yêu - Mảnh sơ  8
Khiên Captain - Mảnh sơ 12 Legend - Ngư Lôi - Mảnh sơ 12

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm sau khi đổi đều KHÓA.

Tế Nguyệt

Gunner tham gia Tế Nguyệt có được Túi quà và phần thưởng mỗi Túi quà như sau:

Tên Túi QuàVật phẩm nhận đượcSố lượng

Túi quà Trăng Non

(Mở chắc chắn nhận được)

Nước tu luyện ma pháp cấp 2 1

Túi quà Trăng Lưỡi Trai

(Mở chắc chắn nhận được)

Đá 2
Đá Linh Hồn 2

Túi quà Trăng Thượng Huyền

(Mở chắc chắn nhận được)

Thuốc Tăng Cấp Thú 2
Đá Linh Hồn 2

Túi quà Trang Hạ Huyền

(Mở chắc chắn nhận được)

Thuốc Tăng Cấp Thú 2
Đá Linh Hồn 2
Tinh hoa vinh dự 1

Túi quà Trăng Lưỡi Liềm

(Mở chắc chắn nhận được)

Đá Linh Hồn 2
Tinh hoa vinh dự 2
Thuốc Tăng Cấp Thú 2
Quà Trăng Tròn
(Ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau)
Đá Linh Hồn 5
Tinh hoa vinh dự 1
Nước tu luyện ma pháp cấp 2 1
Thuốc Tăng Cấp Thú 1
Thuốc Tăng Cấp Thú 1
Đá 1
Nước kinh nghiệm 3 2
Mảnh Thú Cưỡi 1
Thẻ phụ kiện Sắc Sảo 1
Thẻ phụ kiện Ngựa Chiến 1
Thẻ phụ kiện Lạc Đà 1
Thẻ Bạch Hổ 1
Wow-Gươm Thần 1
WOW - Người tuyết 1
Super-Hoa Tình Yêu 1
Gậy ma pháp 1
Super-Kẹo Ma Quái 1
Captain America 1
Super-Thiên sứ ban phúc 1

Quà Nguyệt Thần

(Mở chắc chắn nhận được)

Thuốc Tăng Cấp Thú 80
Mảnh Thú Cưỡi 5
nước tu luyện cấp 3 5
Đồng 5
Thần Trăng
Không khóa
1

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm sau khi nhận đều KHÓA.

Doanh Trại Chiến

Phần thưởng Doanh Trại Chiến có thay đổi như sau:

Hạng Cá NhânVật PhẩmSố lượng
1 - 10 Đồng 5
Đá tăng cấp 3
Vé Tăng Vật Tổ 5
Mảnh gậy Maya-Sơ 4
Thuốc sát thương Lv4 2
11 - 20 Đồng 4
Đá tăng cấp 2
Vé Tăng Vật Tổ 4
Mảnh gậy Maya-Sơ 3
Thuốc hộ giáp Lv4 2
21 - 30 Đá 3
Mảnh đá tăng cấp 5
Loa lớn 4
Mảnh kiếm bá tước-Sơ 4
Thuốc HP Lv4 2
31 - 40 Đá 3
Mảnh đá tăng cấp 4
Loa lớn 3
Mảnh kiếm bá tước-Sơ 3
Thuốc sát thương Lv3 2
41 - 50 Đá 2
Mảnh đá tăng cấp 3
Loa lớn 2
Mảnh ghép sơ cấp SUPER· Thương cổ  5
Thuốc hộ giáp Lv3 2
51 - 60 Đá 2
Mảnh đá tăng cấp 2
Loa lớn 2
Mảnh ghép sơ cấp SUPER· Thương cổ  3
Thuốc HP Lv3 2

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm sau khi nhận đều KHÓA.

Sao May Mắn

Phần thưởng Sao May Mắn sẽ chỉnh lại phần thưởng như sau:

Vật PhẩmVật phẩm
Phúc Lợi Xu Thần thức ăn
Đá tăng cấp Cỏ Thiên Diệp
Linh Châu Kỹ Năng Loa lớn
Đá tím Linh Lộ Đơn
Đá Manh Hóa Hạt giống Hoa Cúc
Tâm Bảo Vệ Chiến hồn đơn
Super - Hoa Tình Yêu - Mảnh sơ  Đá huyền thú

Lưu ý:

  • Phần thưởng quay được sẽ có nhiều vật phẩm KHÔNG KHÓA và một số vật phẩm KHÓA.

Điều chỉnh khác

Nhà ma pháp rút miễn phí

Rút miễn phí Nhà Ma Pháp ngẫu nhiên nhận được phần thưởng với số lượng như sau:

Vật PhẩmSố lượng
Sao may mắn 2
Sao may mắn 10

Lưu ý:

  • Phần thưởng rút được sẽ KHÓA.

Kho Báu Mê Cung

Kho báu mê cung sẽ có thêm phần thưởng với số lượng như sau:

Vật PhẩmSố lượng
Linh Châu Kỹ Năng 10
Linh Châu Kỹ Năng 25
Linh Châu Kỹ Năng 35
Linh Châu Kỹ Năng 65
Đá Huyền Thú 2

Lưu ý:

  • Phần thưởng tìm được sẽ có KHÔNG KHÓA.

Đấu Giá

Vật PhẩmGiá thấp nhất
Đá Manh Hóa 50 Xu
Đá tăng cấp 150 Xu
Mảnh đá tăng cấp 100 Xu
Linh Lộ Đơn 50 Xu
Linh Châu Kỹ Năng 15 Xu
Đá 30 Xu
Đá huyền thú 50 Xu
Lu đồng 10 Xu
Sao May Mắn 10 Xu
Mảnh ghép sơ cấp VIP Ares  10 Xu

BOSS Thế Giới

- Vé Tăng Vật Tổ có thể đổi mỗi ngày tối đa 40 lần.