Chỉ còn 3 ngày để đổi Mảnh LEGEND T1, đừng bỏ lỡ

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời gian

  • Từ ngày 11/01/2019 đến hết ngày 13/01/2018

Nội dung sự kiện:

  • Trong thời gian diễn ra Gunner có thể mua Túi Quà Bồi Dưỡng đang được bán tại EVENT -> Giảm Giá -> Cấp Độ
  • Giá 75 Xu/1 Cái. Không giới hạn số lượng mua


TÚI QUÀ BỒI DƯỠNG

75 Xu/1 Cái

Thông tin

Tên vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Chắc chắn nhận

Nhẫn 1000 EXP 

1

Ngẫu nhiên nhận

Tinh hoa vinh dự

10

Nhẫn 1000 EXP 

2

Nhẫn 1000 EXP 

3

Nhẫn 10000 EXP 

1

Mảnh Sơ-LEGEND-Xếp Hình

1

Mảnh Cao-LEGEND-Xếp Hình

1

Mảnh ghép Legend T1

1

Đổi Thưởng

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner thu thập đủ đạo cụ Mảnh Ghép Legend T1 có từ Túi Quà Bồi Dưỡng sẽ đổi những phụ kiện vật phẩm sau.

Đổi Thưởng Phụ Kiện Giáng Sinh

Vật phẩm cần có

Vật phẩm nhận được


Mảnh Ghép Legend T1 x15

Đêm Rực Rỡ x1

Sao Sáng x1

Đêm Lung Linh x1

Tình Nồng x1


Mảnh Ghép Legend T1 x15

Khúc Ca Tuyết x1

Mưa Tuyết x1

Sương Tuyết x1

Tinh Linh Tuyết x1


Mảnh Ghép Legend T1 x15

Noel Ấm x1

Băng Tuyết x1

Tuyết Trắng x1

Đôi Mắt Lạnh x1


Mảnh Ghép Legend T1 x5

Áo Công Chúa x1

Áo Hoàng Tử x1

  • Tất cả vật phẩm đều khóa/ Hiệu lực 7 ngày/Có thể kích hoạt phụ kiện thời trang.
  • Tối đa được đổi 4 lần

Đổi Mảnh LEGEND T1 (2)

Vật phẩm cần có

Vật phẩm nhận được


Mảnh Ghép Legend T1 x12


Ngựa Kỳ Ảo x1
7 ngày/Khóa


Mảnh Ghép Legend T1 x50


Thẻ Phụ Kiện Xe Thỏ x1
30 ngày/Khóa


Mảnh Ghép Legend T1 x50


Thẻ Gấu Trúc x1
30 ngày/Khóa


Mảnh Ghép Legend T1 x50


Voi Vàng x1
30 ngày/Khóa

Tối đa được đổi 4 lần

Đổi Mảnh LEGEND T1 (3)

Vật phẩm cần có

Vật phẩm nhận được


Mảnh Ghép Legend T1 x125


Vip Athena x1
7 ngày/Khóa/Có thể tiếp phí


Mảnh Ghép Legend T1 x150


Xanh biếc 4 x1
7 ngày/Khóa


Mảnh Ghép Legend T1 x20


Thẻ Triệu Hồi Tiểu Hải Sư x1
30 ngày/Khóa


Mảnh Ghép Legend T1 x20


Cáo Tiên x1
30 ngày/Khóa

Tối đa được đổi 4 lần