Chỉ còn 1 ngày để sử dụng Sức Mạnh Tình Yêu, Tình Yêu Giản Đơn

Các Gunner thân mến!

Những tuần qua chúng ta đã có một chuỗi sự kiện sử dụng Tình Yêu Giản Đơn từ sự kiện Tiêu Xu, Sức Mạnh Tình Yêu Mảnh Ghép Vàng từ sự kiện Nạp Xu để đổi những món trang bị hấp dẫn như Thẻ Phụ Kiện Thú Cưỡi, Vũ khí Legend, Vũ khí Super. Nay chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa - tức là đến 23:59 ngày 12.8.2015 để sử dụng Tình Yêu Giản Đơn, Sức Mạnh Tình Yêu và Mảnh Ghép Vàng để đổi thưởng. Các Gunner hãy nhanh tay sử dụng để đổi những món trang bị mong muốn kẻo lỡ cơ hội nhé!

Đổi Thẻ Phụ Kiện

Vật phẩm cần thu thậpQuà tặngSố lượngHình ảnh
Sức Mạnh Tình Yêu (x150)
Tình Yêu Giản Đơn (x150)
Thẻ Bạch Hổ
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu (x150)
Tình Yêu Giản Đơn (x150)
Thẻ Nai Con
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu (x150)
Tình Yêu Giản Đơn (x150)
Thẻ Khủng Long
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu (x250)
Tình Yêu Giản Đơn (x250)
Thẻ Máy Nổ
Khóa
1

Lưu ý:

Có thể đổi tối đa đến 10 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Sáng Tạo

Đổi vũ khí Legend

Vật phẩm cần đổiSố lượng cần cóQuà tặngSố lượngHình ảnh
MẢNH GHÉP VÀNG 175 Legend Trứng Phục Sinh
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
175 Cuồng Long Trượng
Khóa/ 7 ngày
1
175 Lưỡi Hái Tử Thần
Khóa/ 7 ngày
1
55 Legend Ná Thần
Khóa/ 7 ngày
1
510 Legend-Ngư Lôi
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
368 Legend-Kẹo Ma Quái
Khóa/ 7 ngày
1
368 Legend-Halloween
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
368 Legend-Boomerang
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1

Lưu ý:

Có thể đổi 1 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Sáng Tạo.

Đổi vũ khí Super

Vật phẩm cần thu thậpQuà tặngSố lượngHình ảnh
Sức Mạnh Tình Yêu (x50)
Tình Yêu Giản Đơn (x50)
Super Hoa Tình Yêu
Khóa/ 7 ngày
1
Sức Mạnh Tình Yêu (x50)
Tình Yêu Giản Đơn (x50)
Super Kẹo Ma Quái
Khóa/ 7 ngày
1
Sức Mạnh Tình Yêu (x50)
Tình Yêu Giản Đơn (x50)
Super Ngư Lôi
Khóa/ 7 ngày
1
Sức Mạnh Tình Yêu (x50)
Tình Yêu Giản Đơn (x50)
Super Halloween
Khóa/ 7 ngày
1

Lưu ý:

Có thể đổi 1 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Sáng Tạo.