Chỉ còn 1 ngày để sử dụng đạo cụ đổi quà

Các Gunner thân mến!

Những tuần qua chúng ta đã có một chuỗi sự kiện sử dụng Tình Yêu Giản Đơn T1 từ sự kiện Tiêu Xu, Sức Mạnh Tình Yêu T1, Mảnh Ghép Legend T1 từ sự kiện Nạp Xu để đổi những món trang bị hấp dẫn như Thẻ Phụ Kiện Thú Cưỡi, Vũ khí Legend, Vũ khí SuperCánh Hoa Hồng từ túi quà VL dùng để đổi thẻ Phụ Kiện Pet. Nay chúng ta chỉ còn có 1 ngày nữa - tức là đến 23:59 ngày 14.10.2015 để sử dụng Tình Yêu Giản Đơn T1, Sức Mạnh Tình Yêu T1 và Mảnh Ghép Legend T1, Cánh Hoa Hồng để đổi thưởng. Các Gunner hãy nhanh tay sử dụng để đổi những món trang bị mong muốn kẻo lỡ cơ hội nhé!

Đổi cánh Hoa Hồng

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

TÚI QUÀ VL
157 Xu
Mở chắc chắn nhận được Đá 1
Tinh hoa vinh dự 2
Mở ngẫu nhiên nhận được Linh Châu Kỹ Năng 1
Cỏ Thiên Diệp 1
Cánh hoa hồng 1
Linh hồn thú cưỡi
(Nguyên liệu dung luyện thẻ biến hình thú cưỡi cao cấp)
1
Búa S-Đầu bò
1 ngày/ Khóa
1
Nón S-Đầu bò
1 ngày/ Khóa
1
Giáp S-Đầu bò
1 ngày/ Khóa
1
Búa S-Đầu bò
3 ngày/ Khóa
1
Nón S-Đầu bò
3 ngày/ Khóa
1
Giáp S-Đầu bò
3 ngày/ Khóa
1

Thu thập đủ số lượng Cánh Hoa Hồng theo các mốc dưới đây có thể đổi được phần thưởng cực hấp dẫn.

Vật phẩm cần thu thậpSố lượng cần cóVật phẩm có thể nhậnSố lượngHình ảnh
Cánh Hoa Hồng 5
Danh hiệu: Trung Thu
1 -
Cánh Hoa Hồng 200
Thẻ phụ kiện Vẹt
Khóa
1
Cánh Hoa Hồng 200
Thẻ Vịt Vàng
Khóa
1
Cánh Hoa Hồng 200
Thẻ Triệu Hồi Gấu
Khóa
1

Đổi Thẻ Phụ Kiện

Vật phẩm cần thu thậpQuà tặngSố lượngHình ảnh
Sức Mạnh Tình Yêu T1 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x150)
Thẻ Bạch Hổ
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu T1 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x150)
Thẻ Nai Con
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu T1 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x150)
Thẻ Khủng Long
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu T1 (x250)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x250)
Thẻ Máy Nổ
Khóa
1
ức Mạnh Tình Yêu T1 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x150)
Thẻ Phụ kiện Rùa
Khóa
1
ức Mạnh Tình Yêu T1 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x150)
Thẻ Phụ Kiện Lạc Đà
Khóa
1
ức Mạnh Tình Yêu T1 (x200)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x200)
Thẻ xe Tuần Lộc
Khóa
1
ức Mạnh Tình Yêu T1 (x300)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x300)
Thẻ phụ kiện Vịt
Khóa
1

Lưu ý:

Có thể đổi tối đa đến 10 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Ẩn Thân

Đổi vũ khí Legend

Vật phẩm cần đổiSố lượng cần cóQuà tặngSố lượngHình ảnh
MẢNH GHÉP VÀNG 175 Legend Trứng Phục Sinh
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
175 Cuồng Long Trượng
Khóa/ 7 ngày
1
175 Lưỡi Hái Tử Thần
Khóa/ 7 ngày
1
55 Legend Ná Thần
Khóa/ 7 ngày
1
510 Legend-Ngư Lôi
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
368 Legend-Kẹo Ma Quái
Khóa/ 7 ngày
1
368 Legend-Halloween
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1
368 Legend-Boomerang
Khóa/ 7 ngày/ Không thể dịch chuyển
1

Lưu ý:

Có thể đổi 1 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Ẩn Thân.

Đổi vũ khí Super

Vật phẩm cần thu thậpQuà tặngSố lượngHình ảnh
Sức Mạnh Tình Yêu T1 (x50)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x50)
Super Hoa Tình Yêu
Khóa/ 7 ngày
1
Sức Mạnh Tình Yêu T1 (x50)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x50)
Super Kẹo Ma Quái
Khóa/ 7 ngày
1
Sức Mạnh Tình Yêu T1 (x50)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x50)
Super Ngư Lôi
Khóa/ 7 ngày
1
Sức Mạnh Tình Yêu T1 (x50)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x50)
Super Halloween
Khóa/ 7 ngày
1

Lưu ý:

Có thể đổi 1 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Ẩn Thân.

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT SỰ KIỆN TẠI ĐÂY