Chỉ 500 Xu nhận ngay Bộ Hoàng Bào (S), Nhận ngay!

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 27/11/2018.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 28/11/2018.
  • Không áp dụng cho máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 500 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 500 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh

QUÀ THỜI TRANG HOÀNG BÀO (NAM)
Giới tính Nam mở nhận: Hoàng Bào Nam (S) x1, Hoàng Khôi Nam (S) x1 - Lưu ý: Đúng giới tính mới mở, khác giới tính mở không được hoặc mở được sẽ bị mất vật phẩm

1

QUÀ THỜI TRANG HOÀNG BÀO NỮ
Giới tính Nữ mở nhận: Hoàng Bào Nữ (S) x1, Hoàng Khôi Nữ (S) x1 - Lưu ý: Đúng giới tính mới mở, khác giới tính mở không được hoặc mở được sẽ bị mất vật phẩm

1

ĐÁ CƯỜNG HÓA

100
THUỐC TĂNG CẤP THÚ 50
MŨI KHOAN CẤP 1 100

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Mỗi ngày được nhận thưởng 1 lần.
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy trong ngày đạt mốc 500 Xu trở lên.