Chỉ 1.000 Xu mỗi ngày nhận Tiêu Thần Cấp 3

[GUNNY.360GAME.VN]

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 19/03/2019. 
  • Kết thúc: 23:59 ngày 20/03/2019. 
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp tích lũy đạt mốc từ 1000 Xu trở lên vào Gunny sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP 1.000 XU NHẬN QUÀ
Phần thưởngSố lượngHình ảnh
Tiêu Thần Cấp 3
3 ngày
1
Bao tay Venus +4
7 ngày/Có thể bồi dưỡng
2
Đá Tăng Cấp 10
Thẻ Phụ Kiện Aslan
3 ngày
1
Ấn Bùa Siêu Việt 2
Thẻ Rồng Bóng Tím
7 ngày
1

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư và mỗi ngày nạp nhận được 1 lần
  • Sự kiện có tính nạp tích lũy mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện đạt mốc 1000 Xu trở lên.
  • Xu nạp không tính lũy qua ngày