Cập nhật Túi Mũi Khoan và giảm giá Túi Dát Vàng

Các Gunner thân mến!

Vào ngày mai Gunny Team sẽ tiến hành giảm giá cả 3 loại túi quà dát vàng và cập nhật thêm vật phẩm mới trong cửa hàng. Thông tin cụ thể như sau:

Giảm 10% giá bán Túi Quà Dát Vàng:

Thời gian

Từ 23/11 đến hết 29/11

Trong thời gian diễn ra, Gunny Team sẽ tiến hành giảm 10% giá bán cho tất cả 3 túi Dát Vàng như sau:

Việc dát vàng không những để thẩm mỹ thêm rực rỡ óng ánh mà còn nâng cao sức mạnh đáng kể cho trang bị. Bắt đầu từ ngày mai cả 3 túi quà sẽ được bán trong cửa hàng cùng với giá 359 xu.

Cập nhật Túi Quà Mũi Khoan:

Trong thời gian này, Gunny Team sẽ bổ sung các loại Túi Quà Mũi Khoan khi mở ra sẽ nhận được các loại mũi khoan tương ứng.

Thời gian

Từ 23/11 đến hết 6/12

Túi quà Mũi khoan nhận được Giá (Xu)

[Túi Quà Mũi Khoan cấp 1]

15 Mũi Khoan cấp 1
150

[Túi Quà Mũi Khoan cấp 2a]

6 Mũi Khoan cấp 2
200

[Túi Quà Mũi Khoan cấp 2b]

3 Mũi khoan cấp 2 và ngẫu nhiên:
  • Nước kinh nghiệm cấp 4 x5
  • Loa lớn x3
  • Châu tính tấn công S-công kích Lv4 x1
200

[Túi Quà Mũi Khoan cấp 3a]

3 Mũi Khoan cấp 3
300

[Túi Quà Mũi Khoan cấp 3b]

2 Mũi khoan cấp 3 và ngẫu nhiên:
  • Đá cường hóa x15
  • Loa nhỏ x10
  • Châu báu thuộc tính S-xuyên giáp Lv4 x1
300