Cập nhật tính năng "Không xóa Thư Guild"

Chào các Gunner. Nhằm mục đích bảo vệ tài sản cũng như khắc phục tình trạng bị "gà xấu tính" xóa vật phẩm của các Gunner.Vào ngày 06/01 vừa qua, Gunny Team đã cập nhật một tính năng mới dành cho hệ thống thư trong Gunny đó là tính năng Chống xóa thư trả về của rương Guild.

Chống xóa thư trả về khi thoát khỏi Guild

Những thư trả về của Két sét Guild khi thoát khỏi Guild sẽ không xóa được

Thông thường "gà xấu tính" đột nhập tài khoản và khi chúng thoát Guild thì những vật phẩm trong Két Guild sẽ được gửi về Hộp thư đến và chúng sẽ xóa các Thư này cũng như vật phẩm giá trị cao của Gunner. Tuy nhiên, hiện nay thì những thư này không thể xóa như những thư thông thường khác và những thư trả về của Két Guild sẽ được xử lý như sau:

  • Nếu thư đã được đọc, hệ thống sẽ tự động xóa thư này sau 3 ngày.
  • Nếu thư chưa đọc, hệ thống sẽ tự động xóa thư này sau 20 ngày.

Trong trường hợp các Gunner bị hack tài khoản, thì các bạn vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng để khóa tài khoản và nhanh chóng thực hiện những việc sau:

  • Trong vòng 3 ngày, các bạn phải đến Nghênh Khách Đường để được hỗ trợ mở tài khoản và nhận vật phẩm trong thư.
  • Trong trường hợp cấp bách không thể lên Nghênh Khách Đường, các bạn hãy liên hệ ngay với bộ phận Hỗ trợ khách hàng thông qua đường dây nóng để được hỗ trợ.