Cập Nhật Thay đổi Phần Thưởng Kim Tự Tháp

CẬP NHẬT THAY ĐỔI PHẦN THƯỞNG KIM TỰ THÁP

Phần thưởng sẽ áp dụng sau bảo trì ngày 21/03/2019

Cập nhật phần thưởng đổi điểm tích lũy

Điểm tích lũyQuà tặng (Chỉ chọn 1)Hình ảnh
150.000 điểm Tôn Ngộ Không 5
100.000 điểm Legend Pháo Hoa
7 ngày
Legend Cúp Vàng
7 ngày
Legend Thần Giáo Ares
7 ngày
35.000 điểm Máy Múc
7 Ngày
1.600 điểm Ma Thạch 5000 EXP
200 điểm Sổ Nguyên Vẹn
Hộp Hồn Tinh Vừa
170 điểm Trùng Sinh Đơn
100 điểm Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2
80 điểm Đá Tăng Sao Lv1
35 điểm Đá Bùa Vật Tổ

Phần thưởng lật bài

Tên vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
WOW Quạt Gà 1 7 ngày/Khóa
Mảnh Đá Tăng Cấp 1 Khóa
Thuốc Tăng Cấp Thú 1 Khóa
Mảnh ghép Sơ cấp WOW Thiên Sứ Ban Phúc 1 Khóa
Super Kẹo Ma Quái - Mảnh Sơ 1 Khóa
WOW Người Tuyết Mảnh sơ cấp 1 Khóa
Đá Manh Hóa 1 Khóa
Đá 1 Khóa
S-Athena 1 7 ngày/Khóa
Super-Karaoke 1 7 ngày/Khóa
SUPER-Hỏa Phụng Kích 1 7 ngày/Khóa
Mảnh ghép sơ cấp Sách Ma Pháp 1 Khóa
Legend Nỏ Thần Mảnh Sơ 1 Khóa
Cuồng Long Trượng Mảnh sơ 1 Khóa
Khiên Captain Mảnh Sơ 1 Khóa
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Phục Long 1 7 ngày/Khóa
Mảnh Đá Tăng Sao 1 Khóa
Mầm Xanh Lấp Lánh 1 Khóa
Đá Linh Nguyện 1 7 ngày/Khóa
Đá Tâm Nguyện 1 Khóa
Sát Long 1 7 ngày/Khóa
Đấu Sĩ Hiếm 1 Khóa
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 1 Khóa
Đá Bùa Vật Tổ 1 Khóa
SUPER Kẹo Ma Quái 1 7 ngày/Khóa
Kiến Lửa Nhỏ 1 Khóa
S-Trăng Vàng 1 30 ngày/Khóa
Hộp Tinh Hồn Vừa 1 Khóa
Linh Hồn Pet 1 /Khóa
Gà Con 1 Khóa
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 1 Khóa
Linh Hồn Thú Cưỡi 1 Khóa